ReadyPlanet.com
dot
dot dot
เคล็ดที่(ไม่)ลับ การแก้เคราะห์กรรม

 

เคล็ด (ที่ไม่) ลับ     *   การแก้เคราะห์กรรม  *

พระมหาพิน

 

            เคราะห์กรรมนั้นเป็นเรื่องที่บางคนก็ให้ความเชื่อถือมาก  บางคนก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง  บางคนก็บอกว่า  “เขาไม่เชื่อ แต่ไม่กล้าลบหลู่”  บางคนก็ไม่เชื่อเลย  หาว่าเป็นเรื่องงมงายไร้สาระ เป็นเรื่องของไสยศาสตร์  ไม่ใช่เรื่องของพุทธศาสตร์  แต่ที่น่าแปลกใจก็คือ  บางคนไม่เชื่อเลย  ไม่ยอมเชื่อคำทำนายทายทักของใครทั้งสิ้น  แต่เมื่อหลังจากที่เผชิญเคราะห์กรรมตามคำทำนายของหมอดูแล้ว  จากนั้นก็กลายเป็นคนที่เชื่อเรื่องนี้อย่างฝังจิตฝังใจ

            และคนอีกกลุ่มหนึ่งที่แปลกมากก็คือ  ผู้ที่ได้รับการบวชเรียนทางด้านบาลีแล้ว  แต่ก็ไม่ยอมเชื่อในเรื่องนี้  กลับหาว่าเรื่องนี้ไม่มีในพุทธศาสนา  ทั้ง ๆ ที่เรื่องนี้มีกล่าวไว้ในนิทานธรรมบทอย่างมากมาย  อาจเป็นเพราะไม่ค่อยได้ใส่ใจก็ได้

            ในพุทธศาสนานั้น  จัดแบ่งเคราะห์กรรมเป็น    ประเภท คือ

๑.     ปริปนฺโถ 3  คือ        เคราะห์หรืออันตรายที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า

๒.     ปริสฺสยํ 4     คือ        เคราะห์หรืออันตรายที่รอเวลาเกิด

 

              

๑.                   ปริปนฺโถ คือ           เคราะห์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า

เคราะห์ชนิดนี้  คือเคราะห์ที่จะเกิดขึ้นเฉพาะหน้า  รู้ตัวได้ล่วงหน้า  สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  ถ้าหากประมาทขาดสติ  หรือได้รับการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ น้อยเกินไป เช่น  อันตรายจากการขับรถยนต์เป็นครั้งแรก หรืออันตรายจากเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

วิธีแก้เคราะห์กรรมชนิดนี้ จะว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายก็ง่าย คือการใช้สติปัญญาเข้าแก้ไขในเรื่องนั้น ๆ ตามสมควรแก่กรณี เช่น ก่อนขับรถยนต์จริง ๆ ควรเรียนรู้ถึงวิธีการขับรถและกฎการจราจรก่อน  หรือก่อนใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด  ควรเรียนรู้เรื่องระบบไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น ๆ ก่อน  ในทางศาสนา เรียกคนประเภทนี้ว่า “นิปโก = ผู้มีปัญญารักษาตัวรอด” (ผู้มีปัญญารักษาไว้ซึ่งตน)

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

3 ปริปันโถ = อันตรายเป็นเครื่องเบียดเบียนรอบ

4 ปริสสยัง = อันตรายเป็นเครื่องนอนรอบ

๒.                  ปริสฺสยํ              คือ        เคราะห์กรรมที่รอเวลาเกิด (อันตรายที่นอนรอเวลา)

เคราะห์ชนิดนี้  คือเคราะห์ที่เกิดขึ้นจากกรรมเก่าในอดีตชาติเป็นหลักหรือเคราะห์ที่เกิดจากเจ้ากรรมนายเวรในชาติที่แล้วตามมาแก้แค้น  เคราะห์กรรมชนิดนี้แก้ไขได้ยากมาก แต่ป้องกันได้ง่าย  เคราะห์ชนิดนี้จะรอเวลาเหมือนกันคนนอนรอหรือนั่งรอ  คือรอให้คน ๆ นั้นอายุครบกำหนด  อันตรายหรือเคราะห์กรรมชนิดนี้ก็จะให้ผล  เช่น รอให้คน ๆ นั้นอายุ 25 ปี 5 เดือน  5 วัน  คน ๆ นั้นก็จะได้รับอุบัติเหตุหรือเคราะห์กรรมนั้น ๆ โดยที่ไม่มีสัญญาณเตือนภัยให้ทราบล่วงหน้า

เมื่อถึงคราวที่เคราะห์ชนิดนี้ให้ผล  วิบากกรรมก็จะสร้างสถานการณ์ให้ผู้นั้นต้องไปประสบกับเคราะห์กรรมนั้น ๆ เช่น คนบางคน มีถิ่นฐานบ้านเกิดอยู่ที่กรุงเทพฯ แต่ถ้าดวงชะตาจะต้องเสียชีวิตที่เชียงใหม่  วิบากกรรมก็จะสร้างสถานการณ์ให้ผู้นั้นต้องออกเดินทางจากบ้าน  แล้วมาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตที่เชียงใหม่จนได้

เคราะห์หรืออันตรายชนิดนี้  จะรอคอยให้คนผู้นั้นมาประสบกับเคราะห์กรรม ณ สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งที่กรรมได้กำหนดเอาไว้  แต่ถ้าหากก่อนจะถึงกำหนดเวลาที่จะประสบเคราะห์กรรม  ผู้นั้นเปลี่ยนไปดำเนินชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่ง  ซึ่งดีขึ้นกว่าเดิมและเปลี่ยนไปจากเดิมมาก เช่น ไปบวชพระ – บวชเณร – บวชชีพราหมณ์  หรือถือศีลกินเจปฏิบัติธรรมชั่วระยะเวลาหนึ่ง หรือจนกว่าเคราะห์กรรมนั้น ๆ จะผ่านพ้นไป ก็จะปลอดภัยได้

วิธีแก้ไขมีหลายวิธี  แต่ในที่นี้จะอธิบายแค่บางข้อ

๑.                  ให้เจริญ (แผ่) เมตตามาก ๆ ยิ่งถ้าเจริญจนถึงขั้นได้ฌาน  ก็จะแก้เคราะห์กรรมได้เกือบทุกชนิด  ยกเว้นกรรมที่เป็นผลมาจากอนันตริยกรรม  การแก้ไขโดยวิธีนี้  เป็นวิธีที่ดีที่สุด  นอกจากจะเป็นการป้องกันและแก้ไขเคราะห์กรรมไปในตัวแล้ว  ยังได้รับอานิสงส์ของเมตตาอีก ๑๑ ประการ เป็นกำไรอีกด้วย  อีกทั้งไม่เสียเงินทอง ไม่ต้องยุ่งยากรบกวนผู้อื่น

๒.                  ถ้าไม่สามารถทำเหมือนข้อที่ ๑ ได้ ให้ตรวจสอบดวงชะตาขชีวิตของตนเป็นประจำทุก ๆ ปี เมื่อทราบว่าช่วงเดือนไหนเป็นอย่างไรแล้ว  ก็จะได้เตรียมรับมือกับเคราะห์กรรมนั้น ๆ ได้ล่วงหน้า เช่น

o       ถ้าจะมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านการเงิน  ก็ให้ระมัดระวังการใช้จ่ายและการให้ผู้อื่นกู้ยืม  เพราะถ้าให้ไปแล้ว  อาจจะไม่ได้คืน (มีเงินให้ผู้อื่นกู้ มีความรู้อยู่ในหนังสือ ใช้ประโยชน์ไม่ได้)

o       ถ้าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเคราะห์กรรม  ก็ให้ใช้สติสัมปชัญญะในการดำเนินชีวิตให้มากขึ้นกว่าเดิมอีก ๒ หรือ ๓ เท่า  ถ้าไม่เช่นนั้นจะประสบอุบัติเหตุได้ง่ายมาก

o       ถ้าจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน ก็ให้ระมัดระวังคำพูดและการกระทำบางอย่าง  อย่ารับปากใครง่าย ๆ  และให้พยายามเก็บเนื้อเก็บตัว เพราะคนที่มีเคราะห์กรรมนั้น “ผีมักซ้ำ  ด้ามมักพลอย”  หมายความว่า  ไม่ว่าจะทำอะไรในช่วงนั้น มักซวยไปทั้งหมด  ยกเว้นการทำความดี 

๓.                  เมื่อเข้าสู่เขตที่จะได้รับเคราะห์กรรม ให้ถือศีลกินเจปฏิบัติธรรม  ให้ตัดขาดจากโลกภายนอกไปสักระยะหนึ่ง เช่น อาจจะสัก ๗ วัน ๑ เดือน หรือ ๓ เดือนก็ได้

๔.                  ถ้าจะป้องกัน  ให้ทำก่อนที่จะได้รับเคราะห์กรรมอย่างน้อย ๗ วัน อย่ารอให้กรรมเข้าสู่กระบวนการให้ผลแล้ว  มิฉะนั้น จะแก้ไขไม่ได้เลย  เพราะวิบากกรรมนั้นจะสร้างสถานการณ์ให้ผู้นั้น คิดผิด เห็นผิด พูดผิด ทำผิด และตัดสินใจผิด  เพื่อให้ตนต้องได้รับเคราะห์กรรมนั้น เช่น เห็นกงจักรเป็นดอกบัว เห็นความตายเป็นเรื่องสนุก เห็นความทุกข์เป็นเรื่องน่าลอง

ในข้อนี้  สังเกตดูได้จากคนบางคน ที่รอจนกระทั่งกรรมเข้าสู่กระบวนการให้ผลแล้วจึงแก้กรรม  จะแก้ไขไม่ได้ เช่น คนบางคนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะที่กำลังไปสะเดาะเคราะห์  ส่วนบางคนก็ประสบอุบัติเหตุขณะที่กลับจากสะเดาะเคราะห์แล้ว  ดังนี้เป็นต้น

ในข้อนั้น  มีเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์

ถ้าหากเราไปฆ่าผู้อื่นเสียชีวิต  ก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าจับกุมตัว  เราจะต้องรีบหลบหนี  หรือไม่ก็รีบไปติดสินบนเจ้าหน้าที่  หรือไม่ก็รีบไปเจรจาเพื่อจ่ายเงินให้กับญาติของผู้ตายก่อน  ก็อาจรอดพ้นจากคุกได้  แต่ถ้าหากปล่อยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวไปแล้ว  ทำประวัติ  พิมพ์ลายนิ้วมือแล้ว  การจะแก้ไขให้รอดพ้นจากกคุกตารางเป็นเรื่องยุ่งยากมาก  การจะแก้เคราะห์กรรมในอดีตชาติก็เช่นกัน  ถ้าหากกรรมเข้าสู่กระบวนการให้ผลแล้ว  แก้ไขแทบไม่ได้เลย  แต่ป้องกันได้

๕.                  ขอบารมีธรรมของท่านผู้มีบุญช่วยคุ้มครอง  เช่น ขอบารมีธรรมของเสด็จพ่อ ร. ๕ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทพเทวาหรือพระพรหมองค์อื่น ๆ ให้ท่านช่วยคุ้มครอบ  ดุจผู้ที่ทำความผิดแล้วหนีไปซุกปีกผู้มีอิทธิพล ก็อาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่ง  แต่ไม่มากนัก  และในขณะที่ขอบารมีจากท่านให้ช่วยคุ้มครอง  ห้ามไปทำความชั่วอย่างนั้นซ้ำอีก

๖.                  ถ้าหากในขณะนี้ยังไม่มีเคราะห์กรรมอะไร  เราก็ควรป้องกันก่อน (ป้องกันดีกว่าแก้ไข)  โดยภายหลังการทำบุญทุกครั้ง  ควรทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรในชาติก่อน ๆ ที่เขายังอาฆาตเราอยู่  ที่เขายังไม่ให้อภัย  ถ้าหากเขาเห็นเราทำอย่างนี้บ่อย ๆ เขาอาจใจอ่อนให้อภัยเราก็ได้  กรรมนั้นก็จะกลายเป็นอโหสิกรรม  เมื่อถึงเวลาที่จะได้รับเคราะห์กรรม ก็อาจจะไม่เป็นอะไรเลย  เพราะเขาให้อภัยเราแล้ว

 

สรุปวิธีแก้เคราะห์กรรม

๑.                  ถ้าเป็นเคราะห์กรรมที่เกิดจากเหตุปัจจุบัน  ให้ใช้ปัญญาเข้าแก้ไข

๒.                  ถ้าเป็นเคราะห์กรรมที่เกิดจากอดีตชาติ  ให้ถือศีลกินเจปฏิบัติธรรม เพราะการบวชปฏิบัติธรรม เช่น บวชเป็นพระ-เณร-ชีพราหมณ์  เป็นการแก้เคราะห์กรรมที่ดีที่สุด

๓.                  ในขณะที่กำลังแก้เคราะห์กรรมอยู่นั้น ห้ามทำชั่วอย่างนั้นซ้ำอีกอย่างเด็ดขาด  ไม่เช่นนั้นจะแก้กรรมไม่ได้  ดุจคนที่กำลังรักษาโรคตับแข็งเพราะดื่มเหล้าจัด ในขณะที่กำลังรักษาอยู่นั้น  ห้ามดื่มเหล้าซ้ำอีก

๔.                  เคราะห์กรรมบางอย่างแก้ไขไม่ได้  เพราะอยู่นอกเหนือวิสัยของเรา ก็ให้ทำใจเตรียมรับมือกับปัญหานั้น หรือไม่ก็พลิกปัญหาให้เป็นโอกาส  ก็จะพลิกร้ายให้กลายเป็นดีได้

ที่กล่าวมานี้ เฉพาะกรรมที่ไม่หนักเท่านั้น  แต่ถ้าหากเป็นกรรมี่หนัก เช่น เป็นผลมาจากอนันตริยกรรม  ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  จะต้องก้มหน้ารับกรรมนั้นต่อไป  ดังเช่น  พระมหาโมคคัลลานะถูกทุบจนเสียชีวิต เพราะในชาติที่แล้วเคยฆ่ามารดาของตน

 

ในพุทธศาสนา  มีอาวุธอยู่ ๒ อย่าง คือ

๑.                  ปัญญาวุธ  อาวุธคือปัญญา  หรือปัญญาประดุจดังอาวุธ  ใช้สำหรับแก้ไขเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า  ที่มองเห็นได้ (ใช้แก้เคราะห์กรรมประเภทที่ ๑)

๒.                  เมตตาวุธ  อาวุธคือเมตตา  ใช้สำหรับแก้ไขเคราะห์กรรมหรืออันตรายที่มองไม่เห็น (ใช้แก้เคราะห์กรรมประเภทที่ ๒)

 

 

 

 
เนื้อหาไตรรัตน์ Special 2

2 บาท
ทำบุญให้ทาน
มนต์ธรรมโอสถ
บนบ่าของคุณมีแมลงปอไหม
ทำบุญบ้านให้เทวดา
ตระหนี่บุญ
ดูดส้วม...ไหมครับ ?
งูลอกคราบ
งานแต่ง..งานบวช...งานศพ
ของสงฆ์ ของอาถรรพ์
ความสุข
กลียุค
ระทึกขวัญ
การค้า – การขายdot
ไตรรัตน์ฉบับล่าสุด
dot
bulletทดสอบ1
dot
ธรรมะ
dot
bulletพระบรมสารีริกธาตุ
bulletธรรมะกับชีวิต
bulletคำขอขมาและอธิษฐานจิต
bulletไหว้พระหน้าคอม
bulletนั่งสมาธิหน้าคอม
bulletการเมือง ไม่ใช่เรื่องของสงฆ์
dot
กองทัพธรรม ธรรมยาตรา
dot
bulletไทย - กัมพูชา (2551)
bulletไทย - ลาว (2551)
bulletไทย - พม่า (2551)
bulletไทย - กัมพูชา (2550)
bulletไทย - ลาว (2552)
bulletไทย-เขมร 1 ม.ค. 2552
bullet ไทย-เขมร 1 ม.ค. 2553
bulletกฐินสามัคคี ไทย - ลาว 2553
bulletพระปฐมเจดีย์ - พุทธมณฑล
bulletกองทัพธรรม ธรรมยาตรา 2555
dot
ธรรมจาริก
dot
bulletธรรมจาริก สงกรานต์ 2553
bulletกองทัพธรรม ศรีสัชนาลัย 52
bulletกองทัพธรรม ศรีสัชนาลัย 53
bulletBrochure ศรีสัชนาลัย 2553
bulletภาพรวมทั้งหมด
dot
องค์กรด้านศาสนา
dot
bulletกรมการศาสนา
bulletสนง.พุทธศาสนาแห่งชาติ
bulletแม่กองบาลี
bulletแม่กองธรรม
bulletม.มหามกุฎราชวิทยาลัย
bulletม.มหาจุฬาลงกรณ์ ฯ
bulletอาณาจักรล้านช้าง
bulletวัดสีสะเกด
dot
Link วัดที่น่าสนใจ
dot
bulletวัดปากน้ำ-ภาษีเจริญ
bulletวัดพระเชตุพน(วัดโพธิ์)
bulletวัดบวรนิเวศวิหาร
bulletวัดเบญจมบพิตร
bulletวัดโสมนัสวรวิหาร
bulletวัดอัมพวัน(หลวงพ่อจรัญ)
bulletวัดญาณเวศกวัน
bulletวัดอรุณราชวราราม
bulletวัดนาคปรก
bulletวัดพระบาทน้ำพุ
bulletวัถถ้ำเมืองนะ
bulletวัดเชิงหวาย
bulletวัดเกาะ(ลำปาง)
dot
วัดเครือข่าย
dot
bulletวัดป่าเขาโต๊ะ จ.สุรินทร์
bulletวัดเขาแหลมรัตนมุนี
bulletวัดพระพุทธบาทเขาหนาม
bulletวัดจอมคีรีนาคพรต
bulletภูทอก หนองคาย
bulletวัดพระธาตุหินกิ่ว
bulletเขาหน่อ นครสวรรค์
bulletวัดเขาพระอังคาร
bulletวัดอาฮงศิลาวาส
bulletวัดไทยวัฒนาราม
bulletวัดโพธิคุณ
bulletวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์
bulletหลวงพ่อปากแดง
bulletวัดใหญ่ทักขิณาราม
bulletเขาคิชฌกูฎ (หลวงพ่อเขียน)
bulletวัดพระเจดีย์ชัยมงคล
bulletบรมพุทโธ (วัดป่ากุง)
bulletพระปฐมเจดีย์
dot
ทั่วไป
dot
bulletดังตฤณ
bulletสถานที่ปฏิบัติธรรมยอดนิยม
bulletลานธรรมจักร
bulletศูนย์กัมพูชาศึกษา
bulletหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
bulletกองทัพธรรม ของพันธมิตร
bulletทักษิณ ชินวัตร อ่านอะไร
bulletสอนอย่างไร ให้ถึงฝัน
dot
จังหวัด
dot
bulletกรุงเทพมหานคร
bulletนครราชสีมา
bulletสุรินทร์
bulletหนองคาย
bulletเวป 76 จังหวัด
dot
เกจิ - อาจารย์
dot
bulletหลวงปู่ทวด
bulletหลวงปู่โต พรหมรังษี
bulletหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
bulletหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
bulletหลวงพ่อจรัญ สอนกรรมฐาน
bulletBuddha's Lost Children
dot
Headline
dot
bulletLife of the Buddha (BBC)
bulletLife of the Buddha (Eng)
bulletLife of the Buddha (Thai)
bulletสารคดี เจ้าแม่กวนอิม
bulletอหิงสกะ & องคุลิมาล
bulletพระจักษุธาตุ
dot
พระพุทธรูปสำคัญ
dot
bulletพระพุทธรูป 66 ปาง
dot

dot


free counters


Copyright © 2010 All Rights Reserved.