ReadyPlanet.com
dot
dot dot
เขาหน่อ - เขาแก้ว

  

เขาหน่อ - เขาแก้ว
Khao No - Khao Kaeo

  

ที่ตั้ง

                    เขาหน่อ - เขาแก้ว ตั้งอยู่ริมทางหลวงสายพหลโยธิน ช่วงนครสวรรค์ - กำแพงเพชร ห่างจากถนนใหญ่เข้าไป 2 ก.ม.  ในท้องที่ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรค์  ติดกับพื้นที่ของตำบลสลกบาตร  อำเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกำแพงเพชร  (ห่างจากสลกบาตร 10 กม.) ระยะทางจากตัวจังหวัดประมาณ 45 กิโลเมตร และจากที่ว่าการอำเภอบรรพตพิสัยประมาณ 18 กิโลเมตร               

  เขาแก้ว - เขาหน่อ  
     
เขาแก้ว  เขาหน่อ ลิงเขาหน่อ
     
 สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) พรหมรังสี  รถขายอาหารให้ลิง  อดีตงูเห่าชุม
     
 พระปางไสยาสน์ นักท่องเที่ยว  เลี้ยงอาหารลิง ค้างคาวบินออกจากเขาแก้ว

              
                   เขาแก้ว   อยู่ในบริเวณเดียวกันกับเขาหน่อ  ปัจจุบันมีถนนคั่นกลางแบ่งเขตกันอย่างชัดเจน  ส่วนที่เป็นที่ตั้งวัดกับโรงเรียนคือเขาหน่อ  ส่วนที่เป็นถ้ำค้างคาวคือเขาแก้ว   เขาแก้วมีถ้ำหลายถ้ำซึ่งเป็นที่อยู่ของค้างคาวมากมาย ในเวลาเย็นใกล้พลบค่ำฝูงค้างคาวจะพากันบินออกหากินนับล้านตัว  ค้างคาวบินออกหากินจากถ้ำ 30 นาทีก็ยังออกจากถ้ำไม่หมด  ปัจจุบัน  อบต.บ้านแดนพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  โดยสร้างศาลาไว้ชมค้างคาวไว้บริการนักท่องเที่ยว  โดยเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์  จะมีผู้คนจากต่างถิ่นมาชมค้างคาวและรับประทานอาหารค่ำ  มีชาวบ้านนำอาหารมาจำหน่ายไว้บริการ เมื่อครั้งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เสด็จภาคเหนือทางชลมารคสายแม่น้ำปิง  ได้เคยเสด็จประพาสบริเวณเขาหน่อเมื่อปี 2449 


  เขาแก้ว  
ถ่ายจากยอดเขานางพันธุรัต ถ่ายจากยอดเขาหน่อ ถ่ายจากวัด
ถ่ายจากจุดชมวิว เวลา 18.00 น. ค้างคาว 2 สายบินออกหากิน


                    เขาหน่อ  เป็นเขาหินปูนที่มีวัดและโรงเรียนอยู่เชิงเขา ปัจจุบันโรงเรียนร้างไปแล้ว  แบ่งเป็น ๒ ส่วนสำคัญคือ 

                    ๑. เขานางพันธุรัตหรือเขาลูกเล็ก   มีบันไดขึ้นสู่ยอดเขาซึ่งเป็นจุดชมวิว 60 ขั้น ระหว่างทางขึ้นยอดเขา  มีถ้ำขนาดเล็กแห่งหนึ่ง  ด้านหน้าประดิษฐานพระพุทธรูปนอนองค์ใหญ่อยู่หน้าปากถ้ำ  และมีพระพุทธรูปองค์เล็กอีก 4-5 องค์อยู่ข้าง  หากจะเข้าถ้ำต้องเดินอ้อมหลังพระพุทธรูปเข้าไป  ภายในถ้ำมีลักษณะเปียกชื้น  การเดินให้ระวังลื่นหกล้ม  นักท่องเที่ยวควรมีไฟฉายหรือเทียนไขติดตัว  ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นถ้ำพญานาค  เมื่อเดินเข้าไปในถ้ำจะมีลักษณะเรียวเล็กลง ๆ จนไม่สามารถเดินต่อไปได้  ต้องเดินย้อนกลับมาทางเดิม  แล้วสามารถเดินทะลุออกไปอีกทางหนึ่งเพื่อเดินขึ้นยอดเขาไปชมทัศนียภาพของวัด ณ ลานเผานางพันธุรัตได้   การปีนเขาลูกเล็กเหมาะสำหรับเด็กและคนชราที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง

                    ๒. เขาพระพุทธบาทหรือเขาลูกใหญ่   ด้านหน้ามีโรงเรียนร้างเป็นจุดสังเกต  อยู่ห่างจากเขานางพันธุรัตประมาณ 300 เมตร  ด้านบนเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทและเจดีย์เก่าอายุประมาณ 400 ปี  คาดว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย  มีระฆังที่นำไปแขวนใหม่ประมาณ 20 ใบ  มีบันไดสำหรับเดินขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาท 700 ขั้น  ก่อนถึงยอดเขาจะต้องปีนบันไดลิงอีก 5 ช่วง  ในอดีตเคยเป็นที่จัดแข่งขัน
Walking Rally  แข่งขันพิชิตยอดเขาหน่อเป็นคนแรก  การปีนเขาลูกใหญ่เหมาะสำหรับหนุ่มสาวที่ร่างกายแข็งแรง  
   

    เขาหน่อลูกเล็ก = เขานางพันธุรัต     
ทางขึ้นสู่ถ้ำพระนอน 60 ขั้น ลานเผานางพันธุรัต (บนยอดเขา) นักแสวงบุญ
ภายในถ้ำพระนอน เดินขึ้นสู่ลานเผานางพันธุรัต บนยอดเขานางพันธุรัต
View จากลานเผานางพันธุรัต เจดีย์เก่าคือลานเผานางพันธุรัต อิฐเก่าบนลานเผานางพันธุรัต

สิ่งที่น่าสนใจ

          ๑. พระพุทธบาท ๔ รอย  พระพุทธบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้า  ถ้ามีรอยพระพุทธบาทที่ใดแสดงว่าพระพุทธศาสนาแผ่ไปถึงที่นั่นแล้ว  พระพุทธบาทที่ยอดเขาหน่อมี ๔ รอยซ้อนกัน มีมณฑปเก่าครอบเอาไว้  พระพุทธบาทเขาหน่อมีความยาว ๓ ศอก กว้าง ๑ ศอก ๕ นิ้ว  พระพุทธบาท ๔ รอยซ้อนกันในทางศาสนาถือว่า  สถานที่แห่งนี้ในอดีตพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาแล้ว ๔ พระองค์คือ พระพุทธกกุสันธะ พระพุทธโกนาคมน์  พระพุทธกัสปะ และพระพุทธโคดม
              พระพุทธบาทโดยทั่วไปจะมีแค่รอยเดียว  แต่ถ้าที่ใดมีรอยพระพุทธบาทมากถึง ๔ รอยก็จะมีความสำคัญหรือศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นไปอีก  พระพุทธบาทที่มีสี่รอยในประเทศไทยมีอยู่ไม่มากนัก  แต่ที่ขึ้นชื่อที่สุดในประเทศอยู่ที่
วัดพระพุทธบาทสี่รอย ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ดังนั้นรอยพระพุทธบาทที่เขาหน่อจึงถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และสำคัญ  ที่จังหวัดนครสวรรค์นอกจากที่นี่แล้ว ยังมีอีกแห่งหนึ่งคือวัดจอมคีรีนาคพรต
               ข้อแตกต่างระหว่างพระพุทธสี่รอยทั้งสองแห่งก็คือ ที่เชียงใหม่เป็นรอยพระบาทใหญ่และเล็กลงตามลำดับ  สังเกตเห็นได้ง่าย (ดูรูป)  แต่ที่เขาหน่อ  พระพุทธบาททั้ง ๔ รอยมีขนาดเท่ากัน  สังเกตเห็นได้ยาก  แต่มีจุดให้รู้ว่าเป็นพระพุทธบาทสี่รอยตรงปลายของส้นเท้า (ดูรูป)

          ๒. เจดีย์โบราณ  เจดีย์องค์นี้ตั้งอยู่ ณ จุดที่สูงที่สุดของเขาหน่อ  อยู่ติดกับมณฑปครอบรอยพระพุทธบาท  ดูจากลักษณะที่ตั้งแล้วเจดีย์องค์นี้สันนิฐานว่าน่าจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุ หรือสิ่งของสำคัญในทางศาสนาอย่างใดอย่างหนึ่ง  ปัจจุบันเป็นซากปรักหักพังชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา  เป็นเพียงกองดินขนาดใหญ่  แต่ก็สิ่งที่พอจะให้สังเกตเห็นได้ว่าเป็นเจดีย์เก่า  เพราะมีอิฐศิลาแลงโบราณขนาดใหญ่อยู่ภายใน  ดูจากอิฐที่ก่อสร้างเจดีย์แล้วน่าจะอายุหลายร้อยปี
               รอยพระพุทธบาทและเจดีย์นี้  ประดิษฐานบนเขาหน่อลูกใหญ่  มีทางขึ้นที่หลังโรงเรียน  (ปัจจุบันร้างแล้ว)

          ๓. ลีลาวดีพันปี (ลั่นทมพันปี) บนยอดเขาหน่อลูกใหญ่  จะมีต้นลีลาวดีซึ่งจะออกดอกทั้งปีโดยไม่เลือกฤดูกาล  นักท่องเที่ยวมาเขาหน่อเวลาไหนก็จะเห็นลีลาวดีออกดอกทุกฤดู  ต้นลีลาวดีที่เขาหน่อแม้ว่าจะมีขนาดเล็กเพราะแคระแกรน  เนื่องจากอยู่ตามซอกเหลือบเขา  แต่ก็มีอายุนับร้อยปีนับพันปี  ต้นลีลาวดีที่นี่จึงต่างจากต้นลีลาวดีตามที่ทั่วไป   และที่สำคัญต้นลีลาวดีที่เขาหน่อเกิดอยู่ในจุดที่สูงกว่าต้นไม้ชนิดอื่น  ดังนั้นจึงได้รับสมญานามว่า "ราชินีแห่งเขาหน่อ"  ออกดอกชูช่อเพื่อบูชาพระพุทธบาท
  
 

  เขาหน่อลูกใหญ่ = เขาพระพุทธบาท  
     
ทางขึ้นนมัสการพระพุทธบาท ๔ รอย ทางขึ้นอยู่หลังโรงเรียน (ร้าง)  ธรรมยาตราพิชิตยอดเขา
     
 อุ้มพระขึ้นเขา  สู้ ๆ (คลิ๊ก) บันได 700 ขั้น
     
 บันไดเหล็ก บันไดลิง  สูงชัน  น่าท้าทาย บันไดลิง น่าหวาดเสียว


          ๔. ถ้ำพระนอน  ถ้ำจรเข้ ถ้ำชีปะขาว  ถ้ำทั้ง 3 นี้คือถ้ำเดียวกัน  แต่เรียกสามชื่อก็เพราะว่า 
                        - ภายนอกถ้ำมีพระนอนขนาดใหญ่ เลยเรียกว่า "ถ้ำพระนอน"  
                        - ภายในถ้ำมีหินก้อนใหญ่คล้ายจรเข้ เลยเรียกว่า "ถ้ำจรเข้"
                        - ภายในถ้ำเคยมีชีปะขาวอาศัยอยู่  เลยเรียกว่า "ถ้ำชีปะขาว"
               ภายในถ้ำแห่งนี้  เหมาะสำหรับเด็ก ๆ หรือผู้ใหญ่นักสำรวจ  เพราะมีขนาดไม่ใหญ่นัก  ถ้าเข้าไปควรมีไฟฉายหรือเทียนติดตัวไปด้วย  เอาไว้ส่องนำทาง  เมื่อเดินเข้าไป  ทางจะแคบลงเรื่อย ๆ จนเข้าไม่ได้ ไม่มีอันตรายใด ๆ จะมีเพียงแต่ระวังการลื่นหกล้มเท่านั้น
  
          ๕. พระปางไสยาสน์  คือพระนอนขนาดใหญ่หน้าถ้ำ  ชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวนิยมมากราบขอพร  ต้องเดินขึ้นบันไดจากเชิงเขามาอีกประมาณ 60 ขั้น  ด้านหลังองค์พระเป็นถ้ำพระนอน  หากไม่ประสงค์เข้าไปเที่ยวในถ้ำ  เดินไปทางซ้ายมือไปเรื่อย ๆ จะเป็นทางเดินไปลานเผาศพนางพันธุรัต
   
         
๖. ลานเผานางพันธุรัต  เดิมเป็นเจดีย์เก่าตั้งแต่สมัยอยุธยา  บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและของมีค่าต่าง ๆ อาทิ แก้ว แหวน เงิน ทอง เป็นต้น  ต่อมาชำรุดทรุดโทรมเหลือเพียงฐานเท่านั้น  ชาวบ้านและผู้ที่ขึ้นไปสำรวจไม่ทราบว่าเป็นอะไร  เห็นเป็นสิ่งอัศจรรย์เพราะมีลักษณะพิเศษคือ เป็นลานดินที่แข็งมาก  ตอกตะปูหรือขุดหลุมแทบจะไม่เข้า  ต้นไม้ใบหญ้าไม่งอกขึ้น  เป็นอย่างนี้ตลอดปีตลอดชาติไม่ว่าจะฤดูไหน ๆ ชาวบ้านเห็นเป็นสิ่งประหลาดแต่หาคำตอบ(คำอธิบาย)ไม่ได้  จึงได้โยงไปถึงวรรณคดีเรื่องสังข์ทอง  บอกว่าเป็นลานเผาศพนางพันธุรัต
              
แต่ความจริงก็คือ  สถานที่แห่งนี้เป็นเจดีย์เก่าแก่ บรรจุของมีค่าในพระศาสนาเอาไว้  ตอนนั้นฝนยังไม่ได้ชะล้างหน้าดินออกไป  ทำให้ไม่เห็นอิฐและหินอยู่ด้านใต้ฐาน  แต่เมื่อเวลาผ่านไปนานนับสิบปี  ฝนได้ชะล้างหน้าดินออกไป  ทำให้ทราบว่า  ลานเผานางพันธุรัต  ความจริงคือเจดีย์เก่าแก่สมัยอยุธยา  (โปรดสังเกตที่ภาพ  เพื่อยืนยันความเชื่อ)  
              ในอดีตที่ทางวัดยังไม่ได้ทำทางคอนกรีตขึ้นไป  การขึ้นไปลานเผานางพันธุรัตทำได้ยากมาก  เพราะต้องปีนป่ายหินขึ้นไป  ปัจจุบันทางวัดได้จัดทำทางเดินอย่างดี  เมื่อนักท่องเที่ยวมาที่นี่แล้ว  ควรขึ้นไปชมลานเผานางพันธุรัตในวรรณคดีเรื่องสังข์ทองให้ได้  เพราะทัศนียภาพงดงามมาก  เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยแข็งแรง  ส่วนคนที่มีแรงมากควรปีนเขาหน่อลูกใหญ่ไปนมัสการรอยพระพุทธบาท
   

  เขาหน่อลูกใหญ่  
     
 ทิวทัศน์สวยงาม ยอดเขานางพันธุรัต...โบสถ์...วัด   ลีลาวดี (ราชินีแห่งเขาหน่อ)
     
 เขาแก้ว มองจากยอดเขาหน่อ  ท้องทุ่งนา Web Administrator
     
 เขาพระพุทธบาท (คลิ๊ก)  พระพุทธบาท ๔ รอย ยอดเขาหน่อ  มณฑปครอบรอยพระพุทธบาท

          ๗. โบสถ์  ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติสวยงามมาก  สมเด็จพระเทพฯ เคยเสด็จมาทำพิธีฉลองโบสถ์

          ๘. สระเสด็จ  อยู่ใกล้ ๆ โบสถ์  ที่ชื่อว่าสระเสด็จเพราะพระพุทธเจ้าหลวง (ร.5) เคยเสด็จมาสรงน้ำเมื่อครั้งทรงประภาสที่นี่  นักท่องเที่ยวเมื่อให้อาหารลิงเสร็จแล้ว  ควรให้อาหารปลาก่อนกลับ

          ๙. เขาแก้ว  เป็นเขาที่มีชื่อคล้องจองกับเขาหน่อ  ไม่สามารถเข้าไปเที่ยวโดยตรงได้เพราะอยู่สูง  เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาดูค้างคาวบินออกจากถ้ำเพื่อหากินในเวลาประมาณ 17.30 - 18.30 น.  แล้วแต่ฤดูกาล  ค้างคาวที่นี่มีนับล้านตัว  บินออกจากถ้ำเป็น 2 สายยาวมาก  และจะมีนกเหยี่ยวมาคอยโฉบจับค้างคาวกินกลางอากาศทุกวัน  วันละหลาย ๆ ตัว  แต่ก็ไม่เคยหมดเพราค้างคาวมีเยอะ  หากอยากเห็นชัด ๆ ควรมีกล้องส่องทางไกลติดตัวมาด้วย
   
          ๑๐. ลิง  ลิงที่นี่มีมาแต่โบราณตั้งแต่สมัยเป็นป่าดงดิบ  ต่อมาเมื่อมีคนมีจำนวนมากขึ้น  ป่าเขาหมดไป  ลิงไม่มีที่อยู่ที่อาศัยก็อพยพหลบภัยมาอยู่ในวัดออกลูกออกหลานเต็มไปหมด  อาหารไม่พอกิน  ต้องขยายอาณาเขตหากินไปไกล  ลิงในปัจจุบันก็เลยค่อนข้างจะไร้มารยาทและดื้อพอสมควร  ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ค่อนข้างจะเกรงคน
 
          ๑๑. รูปเหมือนหลวงปู่โต  พรหมรังสี  ในอดีตสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี  เคยธุงดงค์ผ่านมาพักและเรียนวิชาอาคมกับชีปะขาวที่ถ้ำแห่งนี้  ทางวัดจึงได้สร้างรูปท่านไว้เป็นอนุสรณ์
           
 

  เขาหน่อลูกใหญ่  
     
 ระฆังบนยอดเขาหน่อ  น่ารักมั๊ก ๆ เขาแก้ว อยู่ทางโน้นค่ะ คนละไม้ คนละมือ
     
ภารกิจ ปักธงชัย แผ่นดินธรรม แผ่นดินไทย  ปักธงชัย เหนือยอดมณฑป
     
เจดีย์โบราณ เหลือเพียงซากให้สังเกตเห็น  พระแก้วมรกต หลวงพ่อโสธร  พระเจดีย์เก่ายอดเขาหน่อ อายุ 400 กว่าปี

     
           ในอดีต  จังหวัดนครสวรรค์ได้กำหนดให้ปี 2545 เป็นปีการท่องเที่ยวนครสวรรค์ โดยจัดทำปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2545 ซึ่งในแต่ละเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม จะมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายแตกต่างกันไป เพื่อสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่มตลอดทั้งปี 
          สำหรับในเดือนมิถุนายนได้จัดกิจกรรม "ปีนเขาหน่อ รอนางพันธุรัต"  ซึ่งเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวสนุกสนานในรูปแบบของการผจญภัย โดยนักท่องเที่ยวจะได้ร่วมกิจกรรม Walk Rally , จักรยาน Rally , ร่วมท้าทายแข่งขันพิชิตเขาพระพุทธบาท (เขาหน่อ) สัมผัสกับป่าหินที่สวยงาม สัมผัสกับตำนานนิทานพื้นบ้านพระสังข์ทอง และชมฝูงค้างคาวจำนวนนับล้านตัว พร้อมรับประทานอาหารแบบขันโตก และชมการแสดงระบำพื้นบ้าน อาทิ ระบำธานญบุรี บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชาวบรรพตพิสัย การแสดงละครรำ "สังข์ทอง" การแสดงระบำค้างคาว และการประกวดนางพันธุรัต 
         รายได้ของการจัดงานจะนำมาเป็นกองทุนอาหารลิง ซึ่งมีลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวเขาหน่อ-เขาแก้ว งานเทศกาลปีนเขาหน่อ รอนางพันธุรัต จะเริ่มขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2545 โดยจะมีการรับประทานอาหารเย็นแบบขันโตก ชมค้างคาวบินออกจากถ้ำ และชมการแสดงระบำพื้นบ้านทุกวัน โดยเริ่มจากเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป 

กิจกรรมพิเศษ
            วันที่ 31 พฤษภาคม 2545 เวลา 19.30 น. ทำพิธีเปิดงาน           
            วันที่ 1 มิถุนายน 2545 มีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนลิง เวลา 11.00 น. การแข่งขันจักรยานแรลลี่ (จักรยานโบราณ) เวลา 14.00 น. 
            วันที่ 2 มิถุนายน 2545 จะมีการแข่งขันพิชิตเขาพระพุทธบาท (เขาหน่อ) เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป การแข่งขัน Walk Rally เวลา 15.30 น. 
            วันที่ 3 มิถุนายน 2545 มีการแข่งขันแรลลี่ (จักรยานเสือภูเขา) ตั้งแต่เวลา 15.30 น. และการประกวดนางพันธุรัตน์ เวลา 19.00 น.  Click ชมภาพจาก Web Album

ชุดที่หนึ่ง            ชุดที่สอง          ชุดที่สาม          ชุดที่สี่         ชุดที่ห้า ชมภาพ VDO จาก Youtube 
  

 

 หมายเหตุ

              บทความนี้ยังไม่สมบูรณ์   
วัด วัด วัด

วัดเขาแหลมรัตนมุนี
วัดป่าเขาโต๊ะ
วัดพระพุทธบาทเขาหนาม
วัดจอมคีรีนาคพรต
ภูทอก จ.หนองคาย
วัดพระธาตุหินกิ่ว
วัดเขาพระอังคาร
วัดอาฮงศิลาวาส
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์
วัดไทยวัฒนาราม
บรมพุทโธ (วัดป่ากุง)
วัดพระเจดีย์ชัยมงคล
วัดใหญ่ทักขิณาราม
วัดพราหมณี หลวงพ่อปากแดง article
วัดพราหมณี หลวงพ่อปากแดง
พระปฐมเจดีย์[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (10442)

ได้มีโอกาสพิชิตเขาหน่อประมาณ2-3ครั้ง ในการขึ้นแต่ละครั้งบอกได้เลยว่าต้องเอาทั้งตัวและหัวใจไปคู่กันเพราะถ้าเอาแต่ตัวไป เวลามันเหนื่อยจะท้อ แต่ถ้าเอาใจไปเต็ม100 เท่าไหร่เท่ากัน ลำพังขึ้นไปแต่ตัวเปล่าก็ว่าแย่แล้ว แต่นี่ต้องเอาสิ่งของซึ่งต้องรับผิดชอบขึ้นไปด้วยสุดยอดเลย!! ทางขึ้นเขาก็ไม่ธรรมดา ยิ่งใกล้ยอดเขา เส้นทางเริ่มเปลี่ยน จากการที่เดินขึ้นเขาธรรมดา กลับต้องปีนป่ายบันไดทั้งสูงทั้งชันทั้งกว้างและแคบคละกันไป ขณะที่ปีนป่ายขั้นบันได อย่าริอาจมองลงข้างล่างเพราะมันจะวูบ แอบคิดในใจว่าถ้าน๊อตหลุดสักตัว จะเป็นเช่นใด ยิ่งใกล้ถึงยอดเขา จะได้ยินเสียงระฆังแว่วมาแต่ไกล เป็นกำลังใจที่ดีสำหรับผู้ที่คิดจะพิชิตยอดเขาแห่งนี้เพราะมันเป็นเสียงที่ท้าทายให้รู้ว่าใกล้ความจริงแล้วนะ ทุกครั้งที่ขึ้นไปถึงยอดเขา จะต้องหาไม้เคาะระฆังเพื่อส่งเสียงให้กับผู้ที่ยังขึ้นมาไม่ถึงหรือเกือบจะถึงแล้วได้ยิน เพราะมันเป็นกำลังใจที่ดีตามความรู้สึกของตนเอง ในการเดินขึ้นเขาแต่ละครั้ง ต้องสำรวม ห้ามพูดจาหยาบ ต้องเคารพต่อสถานที่นั้นๆและไม่ลืมที่จะให้กำลังใจตนเองและชาวคณะ เมื่อถึงยอดเขา เสียงระฆังดังกึกก้อง รับกับสายลมที่พัดสะบัด ช่วยให้ผ่อนคลายได้เยอะ อย่าลืมที่จะกราบไหว้สิ่งศักดิ์และขอขมาหากได้ล่วงเกินใดใดบนยอดเขาแห่งนี้ ก่อนลงจากเขา อย่าลืมว่าสิ่งใดที่ท่านนำติดตัวขึ้นไป จงนำกลับลงมาด้วยทุกครั้งพราะเราจะไม่ทำให้สถานที่แห่งนั้นสกปรกด้วยฝีมือเรา และไม่ลืมที่จะบอกกับตัวเองว่า"เราทำสำเร็จแล้ว"

   

ผู้แสดงความคิดเห็น ปริศนา แตงโม วันที่ตอบ 2009-09-09 15:58:28 IP : 58.9.6.89


ความคิดเห็นที่ 2 (10464)

เคยได้ไปเขาหน่อ3ครั้ง แต่ได้ขึ้นไปข้างบน2ครั้ง ซึ่งความรู้สึกนั้นต่างกันเลย

โดยความที่ส่วนตัวเองกลัวความสูง การขึ้นเขาครั้งแรกจึงต้องใช้แรงใจค่อนข้างมาก

จะภาวนาพุทโธในทุกย่างก้าวที่เดินขึ้นเขา ก็ช่วยให้เรามีแรงใจและกายขึ้นมากเลย

แต่ก็เหนื่อยไม่ใช่เล่น ตอนลงเขาจำได้ว่าขานี่อ่อนเลย ไม่ค่อยมีแรง ต้องรับราวบันไดตลอด

ไปครั้งที่2 เลยไม่ได้ปีนขึ้นเขา แต่เมื่อได้มีโอกาสไปครั้งที่3 ก็ได้มีโอกาสขึ้นเขาครั้งที่2

ขึ้นเขาครั้งที่ 2 รู้สึกว่าปีนง่ายกว่า ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าปีนคราวแรก

การมีความพยายามขึ้นเขาไปทำบุญ ยังไงก็ทำให้ได้ประสบการณ์ที่ดีๆกลับมา

ผู้แสดงความคิดเห็น นัท วันที่ตอบ 2009-09-10 18:39:12 IP : 124.120.131.54


ความคิดเห็นที่ 3 (11416)

ถ้าแวะไปเที่ยวเขาหน่อ  ชมค้างคาวช่วงเย็น  อย่าลิมลองชิมจิ้งหรีดทอดทรงเครื่องสมุนไพร  แม่ทองก้อน  สะอาดถูกหลักอนามัย  ทอดสดๆๆทุกวัน เพราะแม่ทองก้อนเลี้ยงจิงหรีดเอง 

รับรองมีไข่ทุกตัว อร่อยมากๆๆๆๆ   แม่ทองก้อนจะขายช่วงเย็น ที่จุดชมค้างคาว  เชิญแวะลองชิมกันได้นะค่ะ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ต้าร์ (tar_2tar-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-11-06 16:32:25 IP : 203.155.245.130


ความคิดเห็นที่ 4 (133534)

อยู่เขาหน่อสนุกมากเลย

 

อยากให้คนอื่นลองไปเที่ยวดู

 

 

แล้วก็ไปอุดหนุนอาหารลิงกันค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น กิ่งจร้า (king_kk_jung-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-03-30 07:34:51 IP : 115.67.97.116


ความคิดเห็นที่ 5 (133630)

เขาหน่อบ้านผมคับ

ผู้แสดงความคิดเห็น เ (zdgzs-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-04-20 20:39:36 IP : 183.88.49.34


ความคิดเห็นที่ 6 (136566)

http://www.intaram.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=539157466&Ntype=33

วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ทางคณะจะไปเดินธรรมยาตราขึ้นเขาหน่อในเวลา 14.00 -18.00 น.
ขอเชิญร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

อ่านรายละเอียดได้ทาง link ด้านบน

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น admin วันที่ตอบ 2010-12-05 21:45:34 IP : 58.9.239.188


ความคิดเห็นที่ 7 (136630)

บ้านเราเองดีใจที่มีคนทำเวป..นี้...ดูทีไรคิดถึงบ้าน....

ผู้แสดงความคิดเห็น เปิ้น+บิ๊กเอ็ม วันที่ตอบ 2010-12-13 20:54:00 IP : 115.87.110.96


ความคิดเห็นที่ 8 (140047)

ผมก่ะ อยู่เขาหน่อ ใครว่างๆก็ไปเที่ยวกัน น่ะครับ ช่วยเลี้ยงอาหารลิงด้วย

 

ทำบุญครับๆๆๆๆๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น -..- วันที่ตอบ 2011-08-20 22:27:04 IP : 118.172.191.160


ความคิดเห็นที่ 9 (140157)

 test

ผู้แสดงความคิดเห็น test (test-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-09-02 10:28:57 IP : 58.9.224.221


ความคิดเห็นที่ 10 (140226)

ผมชอบเขาหน่อมากเลยคับ   โจกำเเพงเพชร/62140

 

ผู้แสดงความคิดเห็น วิริยะ โพธิ์อ่อง (wiriya333-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-09-06 20:22:50 IP : 58.11.198.205


ความคิดเห็นที่ 11 (141154)

มีอีกเรื่องนึงที่ทุกคนควรรู้ มีคนเล่าให้ฟังว่า  " จริงๆแล้ว เขาหน่อที่พวกเราเห็น เป็นท้องของเรือ ลองสังเกตุดีดีสิ  อันนี้ไม่ได้ขอให้ใครเชื่อนะ  แต่อยากให้ลองคิดตาม เขาเล่ากันมาว่า  นานมาแล้ว ไม่รุ้ว่านานเท่าไหร่นะ พื้นดินที่เราอยู่เป็นทะเลไปหมด ก็มีการเดินทางกันด้วยเรือ เขาบอกว่า เป็นเรือของเจ้านางอะไรสักอย่างนี่แหละ  จำไม่ได้เหมือนกัน เรือลำนั้นล่มลง ณ ตรงนั้น แล้วก็คว่ำหน้าลงอยู่ตรงนั้น เป็นเวลาอันนานแสนนาน จนไม้ท้องเรือ กลายเป็นหิน แล้วก็กลายเป็นเขาให้พวกเราได้ไปเที่ยวกันนี่แหละ " คุณลองสังเกตดีดีสิ  ว่าลักษณะของเขาหน่อเป็นท้องเรือจริงหรือไม่ แล้วเหมือนกับว่าตรงนั้นเป็นทางเดินเรือด้วย ลองมองตรงไปที่เขาอีกลูกนึงสิ เห็นมั๊ยว่าอยู่ในแนวเดียวกัน แล้วลักษณะก็เหมือนเรือคว่ำหน้าลงด้วย ผมเองก็ไม่รุ้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า แต่เท่าที่สังเกตดู เหมือนกับว่าจะเป็นเรื่องจริงนะ

ผู้แสดงความคิดเห็น extar วันที่ตอบ 2011-12-24 02:21:43 IP : 101.108.145.111


ความคิดเห็นที่ 12 (141268)

อยากให้ไปเที  ยวเขาหน่อกัน   เพราะเป็นที่ท้องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่หน้าสนใจ

ผู้แสดงความคิดเห็น แอ๊ปเปิ้ล และบอย วันที่ตอบ 2012-01-10 16:34:21 IP : 27.55.1.11


ความคิดเห็นที่ 13 (156861)

jordan shoes

coach outlet

ผู้แสดงความคิดเห็น leilei3915 2016-4-20 leilei (linlei3915-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-04-20 09:37:06 IP : 174.139.28.114[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


dot
ไตรรัตน์ฉบับล่าสุด
dot
bulletทดสอบ1
dot
ธรรมะ
dot
bulletพระบรมสารีริกธาตุ
bulletธรรมะกับชีวิต
bulletคำขอขมาและอธิษฐานจิต
bulletไหว้พระหน้าคอม
bulletนั่งสมาธิหน้าคอม
bulletการเมือง ไม่ใช่เรื่องของสงฆ์
dot
กองทัพธรรม ธรรมยาตรา
dot
bulletไทย - กัมพูชา (2551)
bulletไทย - ลาว (2551)
bulletไทย - พม่า (2551)
bulletไทย - กัมพูชา (2550)
bulletไทย - ลาว (2552)
bulletไทย-เขมร 1 ม.ค. 2552
bullet ไทย-เขมร 1 ม.ค. 2553
bulletกฐินสามัคคี ไทย - ลาว 2553
bulletพระปฐมเจดีย์ - พุทธมณฑล
bulletกองทัพธรรม ธรรมยาตรา 2555
dot
ธรรมจาริก
dot
bulletธรรมจาริก สงกรานต์ 2553
bulletกองทัพธรรม ศรีสัชนาลัย 52
bulletกองทัพธรรม ศรีสัชนาลัย 53
bulletBrochure ศรีสัชนาลัย 2553
bulletภาพรวมทั้งหมด
dot
องค์กรด้านศาสนา
dot
bulletกรมการศาสนา
bulletสนง.พุทธศาสนาแห่งชาติ
bulletแม่กองบาลี
bulletแม่กองธรรม
bulletม.มหามกุฎราชวิทยาลัย
bulletม.มหาจุฬาลงกรณ์ ฯ
bulletอาณาจักรล้านช้าง
bulletวัดสีสะเกด
dot
Link วัดที่น่าสนใจ
dot
bulletวัดปากน้ำ-ภาษีเจริญ
bulletวัดพระเชตุพน(วัดโพธิ์)
bulletวัดบวรนิเวศวิหาร
bulletวัดเบญจมบพิตร
bulletวัดโสมนัสวรวิหาร
bulletวัดอัมพวัน(หลวงพ่อจรัญ)
bulletวัดญาณเวศกวัน
bulletวัดอรุณราชวราราม
bulletวัดนาคปรก
bulletวัดพระบาทน้ำพุ
bulletวัถถ้ำเมืองนะ
bulletวัดเชิงหวาย
bulletวัดเกาะ(ลำปาง)
dot
วัดเครือข่าย
dot
bulletวัดป่าเขาโต๊ะ จ.สุรินทร์
bulletวัดเขาแหลมรัตนมุนี
bulletวัดพระพุทธบาทเขาหนาม
bulletวัดจอมคีรีนาคพรต
bulletภูทอก หนองคาย
bulletวัดพระธาตุหินกิ่ว
bulletเขาหน่อ นครสวรรค์
bulletวัดเขาพระอังคาร
bulletวัดอาฮงศิลาวาส
bulletวัดไทยวัฒนาราม
bulletวัดโพธิคุณ
bulletวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์
bulletหลวงพ่อปากแดง
bulletวัดใหญ่ทักขิณาราม
bulletเขาคิชฌกูฎ (หลวงพ่อเขียน)
bulletวัดพระเจดีย์ชัยมงคล
bulletบรมพุทโธ (วัดป่ากุง)
bulletพระปฐมเจดีย์
dot
ทั่วไป
dot
bulletดังตฤณ
bulletสถานที่ปฏิบัติธรรมยอดนิยม
bulletลานธรรมจักร
bulletศูนย์กัมพูชาศึกษา
bulletหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
bulletกองทัพธรรม ของพันธมิตร
bulletทักษิณ ชินวัตร อ่านอะไร
bulletสอนอย่างไร ให้ถึงฝัน
dot
จังหวัด
dot
bulletกรุงเทพมหานคร
bulletนครราชสีมา
bulletสุรินทร์
bulletหนองคาย
bulletเวป 76 จังหวัด
dot
เกจิ - อาจารย์
dot
bulletหลวงปู่ทวด
bulletหลวงปู่โต พรหมรังษี
bulletหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
bulletหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
bulletหลวงพ่อจรัญ สอนกรรมฐาน
bulletBuddha's Lost Children
dot
Headline
dot
bulletLife of the Buddha (BBC)
bulletLife of the Buddha (Eng)
bulletLife of the Buddha (Thai)
bulletสารคดี เจ้าแม่กวนอิม
bulletอหิงสกะ & องคุลิมาล
bulletพระจักษุธาตุ
dot
พระพุทธรูปสำคัญ
dot
bulletพระพุทธรูป 66 ปาง
dot

dot


free counters


Copyright © 2010 All Rights Reserved.