ReadyPlanet.com
dot
dot dot
เขาหน่อ - เขาแก้ว

  

เขาหน่อ - เขาแก้ว
Khao No - Khao Kaeo

  

ที่ตั้ง

                    เขาหน่อ - เขาแก้ว ตั้งอยู่ริมทางหลวงสายพหลโยธิน ช่วงนครสวรรค์ - กำแพงเพชร ห่างจากถนนใหญ่เข้าไป 2 ก.ม.  ในท้องที่ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรค์  ติดกับพื้นที่ของตำบลสลกบาตร  อำเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกำแพงเพชร  (ห่างจากสลกบาตร 10 กม.) ระยะทางจากตัวจังหวัดประมาณ 45 กิโลเมตร และจากที่ว่าการอำเภอบรรพตพิสัยประมาณ 18 กิโลเมตร               

  เขาแก้ว - เขาหน่อ  
     
เขาแก้ว  เขาหน่อ ลิงเขาหน่อ
     
 สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) พรหมรังสี  รถขายอาหารให้ลิง  อดีตงูเห่าชุม
     
 พระปางไสยาสน์ นักท่องเที่ยว  เลี้ยงอาหารลิง ค้างคาวบินออกจากเขาแก้ว

              
                   เขาแก้ว   อยู่ในบริเวณเดียวกันกับเขาหน่อ  ปัจจุบันมีถนนคั่นกลางแบ่งเขตกันอย่างชัดเจน  ส่วนที่เป็นที่ตั้งวัดกับโรงเรียนคือเขาหน่อ  ส่วนที่เป็นถ้ำค้างคาวคือเขาแก้ว   เขาแก้วมีถ้ำหลายถ้ำซึ่งเป็นที่อยู่ของค้างคาวมากมาย ในเวลาเย็นใกล้พลบค่ำฝูงค้างคาวจะพากันบินออกหากินนับล้านตัว  ค้างคาวบินออกหากินจากถ้ำ 30 นาทีก็ยังออกจากถ้ำไม่หมด  ปัจจุบัน  อบต.บ้านแดนพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  โดยสร้างศาลาไว้ชมค้างคาวไว้บริการนักท่องเที่ยว  โดยเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์  จะมีผู้คนจากต่างถิ่นมาชมค้างคาวและรับประทานอาหารค่ำ  มีชาวบ้านนำอาหารมาจำหน่ายไว้บริการ เมื่อครั้งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เสด็จภาคเหนือทางชลมารคสายแม่น้ำปิง  ได้เคยเสด็จประพาสบริเวณเขาหน่อเมื่อปี 2449 


  เขาแก้ว  
ถ่ายจากยอดเขานางพันธุรัต ถ่ายจากยอดเขาหน่อ ถ่ายจากวัด
ถ่ายจากจุดชมวิว เวลา 18.00 น. ค้างคาว 2 สายบินออกหากิน


                    เขาหน่อ  เป็นเขาหินปูนที่มีวัดและโรงเรียนอยู่เชิงเขา ปัจจุบันโรงเรียนร้างไปแล้ว  แบ่งเป็น ๒ ส่วนสำคัญคือ 

                    ๑. เขานางพันธุรัตหรือเขาลูกเล็ก   มีบันไดขึ้นสู่ยอดเขาซึ่งเป็นจุดชมวิว 60 ขั้น ระหว่างทางขึ้นยอดเขา  มีถ้ำขนาดเล็กแห่งหนึ่ง  ด้านหน้าประดิษฐานพระพุทธรูปนอนองค์ใหญ่อยู่หน้าปากถ้ำ  และมีพระพุทธรูปองค์เล็กอีก 4-5 องค์อยู่ข้าง  หากจะเข้าถ้ำต้องเดินอ้อมหลังพระพุทธรูปเข้าไป  ภายในถ้ำมีลักษณะเปียกชื้น  การเดินให้ระวังลื่นหกล้ม  นักท่องเที่ยวควรมีไฟฉายหรือเทียนไขติดตัว  ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นถ้ำพญานาค  เมื่อเดินเข้าไปในถ้ำจะมีลักษณะเรียวเล็กลง ๆ จนไม่สามารถเดินต่อไปได้  ต้องเดินย้อนกลับมาทางเดิม  แล้วสามารถเดินทะลุออกไปอีกทางหนึ่งเพื่อเดินขึ้นยอดเขาไปชมทัศนียภาพของวัด ณ ลานเผานางพันธุรัตได้   การปีนเขาลูกเล็กเหมาะสำหรับเด็กและคนชราที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง

                    ๒. เขาพระพุทธบาทหรือเขาลูกใหญ่   ด้านหน้ามีโรงเรียนร้างเป็นจุดสังเกต  อยู่ห่างจากเขานางพันธุรัตประมาณ 300 เมตร  ด้านบนเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทและเจดีย์เก่าอายุประมาณ 400 ปี  คาดว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย  มีระฆังที่นำไปแขวนใหม่ประมาณ 20 ใบ  มีบันไดสำหรับเดินขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาท 700 ขั้น  ก่อนถึงยอดเขาจะต้องปีนบันไดลิงอีก 5 ช่วง  ในอดีตเคยเป็นที่จัดแข่งขัน
Walking Rally  แข่งขันพิชิตยอดเขาหน่อเป็นคนแรก  การปีนเขาลูกใหญ่เหมาะสำหรับหนุ่มสาวที่ร่างกายแข็งแรง  
   

    เขาหน่อลูกเล็ก = เขานางพันธุรัต     
ทางขึ้นสู่ถ้ำพระนอน 60 ขั้น ลานเผานางพันธุรัต (บนยอดเขา) นักแสวงบุญ
ภายในถ้ำพระนอน เดินขึ้นสู่ลานเผานางพันธุรัต บนยอดเขานางพันธุรัต
View จากลานเผานางพันธุรัต เจดีย์เก่าคือลานเผานางพันธุรัต อิฐเก่าบนลานเผานางพันธุรัต

สิ่งที่น่าสนใจ

          ๑. พระพุทธบาท ๔ รอย  พระพุทธบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้า  ถ้ามีรอยพระพุทธบาทที่ใดแสดงว่าพระพุทธศาสนาแผ่ไปถึงที่นั่นแล้ว  พระพุทธบาทที่ยอดเขาหน่อมี ๔ รอยซ้อนกัน มีมณฑปเก่าครอบเอาไว้  พระพุทธบาทเขาหน่อมีความยาว ๓ ศอก กว้าง ๑ ศอก ๕ นิ้ว  พระพุทธบาท ๔ รอยซ้อนกันในทางศาสนาถือว่า  สถานที่แห่งนี้ในอดีตพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาแล้ว ๔ พระองค์คือ พระพุทธกกุสันธะ พระพุทธโกนาคมน์  พระพุทธกัสปะ และพระพุทธโคดม
              พระพุทธบาทโดยทั่วไปจะมีแค่รอยเดียว  แต่ถ้าที่ใดมีรอยพระพุทธบาทมากถึง ๔ รอยก็จะมีความสำคัญหรือศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นไปอีก  พระพุทธบาทที่มีสี่รอยในประเทศไทยมีอยู่ไม่มากนัก  แต่ที่ขึ้นชื่อที่สุดในประเทศอยู่ที่
วัดพระพุทธบาทสี่รอย ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ดังนั้นรอยพระพุทธบาทที่เขาหน่อจึงถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และสำคัญ  ที่จังหวัดนครสวรรค์นอกจากที่นี่แล้ว ยังมีอีกแห่งหนึ่งคือวัดจอมคีรีนาคพรต
               ข้อแตกต่างระหว่างพระพุทธสี่รอยทั้งสองแห่งก็คือ ที่เชียงใหม่เป็นรอยพระบาทใหญ่และเล็กลงตามลำดับ  สังเกตเห็นได้ง่าย (ดูรูป)  แต่ที่เขาหน่อ  พระพุทธบาททั้ง ๔ รอยมีขนาดเท่ากัน  สังเกตเห็นได้ยาก  แต่มีจุดให้รู้ว่าเป็นพระพุทธบาทสี่รอยตรงปลายของส้นเท้า (ดูรูป)

          ๒. เจดีย์โบราณ  เจดีย์องค์นี้ตั้งอยู่ ณ จุดที่สูงที่สุดของเขาหน่อ  อยู่ติดกับมณฑปครอบรอยพระพุทธบาท  ดูจากลักษณะที่ตั้งแล้วเจดีย์องค์นี้สันนิฐานว่าน่าจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุ หรือสิ่งของสำคัญในทางศาสนาอย่างใดอย่างหนึ่ง  ปัจจุบันเป็นซากปรักหักพังชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา  เป็นเพียงกองดินขนาดใหญ่  แต่ก็สิ่งที่พอจะให้สังเกตเห็นได้ว่าเป็นเจดีย์เก่า  เพราะมีอิฐศิลาแลงโบราณขนาดใหญ่อยู่ภายใน  ดูจากอิฐที่ก่อสร้างเจดีย์แล้วน่าจะอายุหลายร้อยปี
               รอยพระพุทธบาทและเจดีย์นี้  ประดิษฐานบนเขาหน่อลูกใหญ่  มีทางขึ้นที่หลังโรงเรียน  (ปัจจุบันร้างแล้ว)

          ๓. ลีลาวดีพันปี (ลั่นทมพันปี) บนยอดเขาหน่อลูกใหญ่  จะมีต้นลีลาวดีซึ่งจะออกดอกทั้งปีโดยไม่เลือกฤดูกาล  นักท่องเที่ยวมาเขาหน่อเวลาไหนก็จะเห็นลีลาวดีออกดอกทุกฤดู  ต้นลีลาวดีที่เขาหน่อแม้ว่าจะมีขนาดเล็กเพราะแคระแกรน  เนื่องจากอยู่ตามซอกเหลือบเขา  แต่ก็มีอายุนับร้อยปีนับพันปี  ต้นลีลาวดีที่นี่จึงต่างจากต้นลีลาวดีตามที่ทั่วไป   และที่สำคัญต้นลีลาวดีที่เขาหน่อเกิดอยู่ในจุดที่สูงกว่าต้นไม้ชนิดอื่น  ดังนั้นจึงได้รับสมญานามว่า "ราชินีแห่งเขาหน่อ"  ออกดอกชูช่อเพื่อบูชาพระพุทธบาท
  
 

  เขาหน่อลูกใหญ่ = เขาพระพุทธบาท  
     
ทางขึ้นนมัสการพระพุทธบาท ๔ รอย ทางขึ้นอยู่หลังโรงเรียน (ร้าง)  ธรรมยาตราพิชิตยอดเขา
     
 อุ้มพระขึ้นเขา  สู้ ๆ (คลิ๊ก) บันได 700 ขั้น
     
 บันไดเหล็ก บันไดลิง  สูงชัน  น่าท้าทาย บันไดลิง น่าหวาดเสียว


          ๔. ถ้ำพระนอน  ถ้ำจรเข้ ถ้ำชีปะขาว  ถ้ำทั้ง 3 นี้คือถ้ำเดียวกัน  แต่เรียกสามชื่อก็เพราะว่า 
                        - ภายนอกถ้ำมีพระนอนขนาดใหญ่ เลยเรียกว่า "ถ้ำพระนอน"  
                        - ภายในถ้ำมีหินก้อนใหญ่คล้ายจรเข้ เลยเรียกว่า "ถ้ำจรเข้"
                        - ภายในถ้ำเคยมีชีปะขาวอาศัยอยู่  เลยเรียกว่า "ถ้ำชีปะขาว"
               ภายในถ้ำแห่งนี้  เหมาะสำหรับเด็ก ๆ หรือผู้ใหญ่นักสำรวจ  เพราะมีขนาดไม่ใหญ่นัก  ถ้าเข้าไปควรมีไฟฉายหรือเทียนติดตัวไปด้วย  เอาไว้ส่องนำทาง  เมื่อเดินเข้าไป  ทางจะแคบลงเรื่อย ๆ จนเข้าไม่ได้ ไม่มีอันตรายใด ๆ จะมีเพียงแต่ระวังการลื่นหกล้มเท่านั้น
  
      &