ReadyPlanet.com
dot
dot dot
กองทัพธรรม ไทย - พม่า

  กองทัพธรรม - ธรรมยาตรา 
 ทัศนศึกษา ท่องเที่ยว ทำบุญเทศกาลสงกรานต์ 2554 
  

 
พระเจ้าอินทร์สาน พระพุทธรูปที่สานจากไม้ไผ่ วัดพระธาตุดอยเวา

 กองทัพธรรม  ธรรมยาตรา 
 ตอน ธรรมยาตราสู่ประเทศพม่า 

 ทัศนศึกษาโบราณสถาน  เวียนเทียนรอบพระมหาเจดีย์  นมัสการพระพุทธบาท
 ทำบุญถวายพระแก้วมรกตและพระไตรปิฎก 6 ชุด 

  ธรรมยาตรา(เดิน)เข้าไปทำบุญในพม่า เป็นคณะแรกของประเทศไทย  

และ

 ทำบุญไหว้พระเจ้าอินทร์สาน ณ วัดพระธาตุดอยเวา
 ต.แม่สาย  อ.แม่สาย  จ.เชียงราย 
 พิเศษสุด 
 ทัศนศึกษาวัดร่องขุ่น  
วัดที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดในโลก

                                                 
                                                   

วันที่ 13 - 16 เมษายน  2554


                  
สิ่งที่น่าสนใจในแต่ละแห่ง
                         อุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร (13 เม.ย.54)
                                             - บ่าย เวียนเทียนรอบพระสี่อิริยาบถ วัดสี่อิริยาบถ เพื่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
                                             - เย็น ถวายพระไตรปิฎก 4 วัด 5 ชุด ในพระอุโบสถวัดพระสิงห์  นั่งรถรางเที่ยวอุทยาน ฯ

                         อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย จ.สุโขทัย (14 เม.ย.54)
                                             - เช้า ทำบุญใส่บาตรสามเณรภาคฤดูร้อนหน้าอุทยาน ฯ 30 รูป และสักการะพ่อขุนรามฯ
                                             - สาย  สวดมนต์ - เวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดมหาธาตุฯ และทัศนศึกษานั่งรถรางนำเที่ยว  
                          อุทยานประวัติศาสตร์ ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย  (14 เม.ย.54)
                                             - บ่าย ทัศนศึกษา ทอดผ้าป่า และสรงน้ำพระพุทธ ณ วัดเจดีย์เจ็ดแถว
                                             - เย็น ทัศนศึกษาวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ฯ หรือวัดพระปรางค์ ชมปูนปั้นเป็นรูปพระพักตร์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรซึ่งมีแห่งเดียวในประเทศไทย ความจริงคือรูปใบหน้าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (รอยยิ้มแห่งบายน)
 
  
                         พระมหาเจดีย์ศรีเวียงชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน  (15 เม.ย.54)
                                             - เช้า  ทำบุญใส่บาตร เวียนเทียนรอบพระเจดีย์ และถวายพระไตรปิฎก 2 ชุด
                                             - เดินเที่ยวชมความงามอาณาบริเวณโดยรอบพระมหาเจดีย์ 
                         วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน  (15 เม.ย.54)
                                             - สาย ร่วมทำบุญบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และไหว้สรีรทิพย์ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา
                                             - ทัศนศึกษาและไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัด อาทิ วิหารพระเมืองแก้ว พระฐานแก้ว พระพุทธบาทห้วยต้ม หอพระไตรปิฎกกลางน้ำ และบ่อน้ำทิพย์พญานาค
                         พระพุทธบาทตากผ้า อ.ลี้ จ.ลำพูน   (15 เม.ย.54)
                                             - เย็น ทำบุญไหว้พระพุทธบาทตากผ้าและไหว้ครูบาพรหมจักร
                                               
                         พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (จำลอง) อ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า (16 เม.ย.54)
                                             - เช้าตรู่  ธรรมยาตรา เดินข้ามสะพานไปทำบุญใส่บาตร  ชมบ้านเมืองพม่าท่าขี้เหล็ก
                                             - สาย กระทำประทักษิณ (เวียนขวา) รอบพระเจดีย์ชเวดากอง (จำลอง)

                                 พระเจ้าอินทร์สานและพระธาตุดอยเวา อ.แม่สาย จ.เชียงราย (16 เม.ย.54)
                                             
- สาย เดินธรรมยาตรา ขึ้นไปนมัสการพระเจ้าอินทร์สาน พระพุทธรูปที่หาชมได้ยาก
                                             - เที่ยง ขึ้นไปไหว้พระธาตุดอยเวาและชมทัศนียภาพสองประเทศ จากบนดอย
                         วัดร่องขุ่น อ.เมือง จ.เชียงราย  (16 เม.ย.54)
                                             - เย็น ทัศนศึกษาวัดร่องขุ่น วัดที่ได้ชื่อว่ารวมที่สุดในโลก 5 อย่างเข้าด้วยกัน คือ
                                                      ๑. สร้างได้งดงามที่สุดในโลก
                                                      ๒. สร้างได้แปลกประหลาดที่สุดในโลก
                                                      ๓. สร้างและซ่อนปริศนาธรรมไว้มากที่สุดในโลก
                                                      ๔. คนสร้างมีจิตใจที่ไม่เหมือนใครในโลก
                                                      ๕. มีพระสงฆ์จำพรรษาน้อยที่สุดในโลก คือรูปเดียว (ถ้าน้อยกว่านี้คือวัดร้าง)

                        


                                      

  อุทยานประวัติศาสตร์  
     
ภาพปาฏิหาริย์พระศรีสรรเพชญ์
ในพระอุโบสถวัดพระสิงห์ อุทยานฯ กำแพงเพชร
สุโขทัย  Click ศรีสัชนาลัย  Click
  พระมหาธาตุเจดีย์  
     
พระเจดีย์ศรีเวียงชัย  Click ครูบาวงศ์ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม  Click พระพุทธบาทตากผ้า
     
  แม่สาย - ท่าขี้เหล็ก  
     
พระเจดีย์ชเวดากอง (จำลอง) อ.ท่าขี้เหล็ก พระเจ้าอินทร์สาน พระธาตุดอยเวา

   วัดร่องขุ่น  Click  
   งดงามปานอยู่บนสรวงสวรรค์  

  

กำหนดการเดินทาง
วันพุธที่ 13  เมษายน  2554   ... เช้าตรู่
เวลา 06.00 น.  ออกเดินทางจากโรงเรียนวัดอินทาราม เขตธนบุรี กรุงเทพ ฯ  
เวลา 14.00 น. ถึงอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เวียนเทียนรอบพระสี่อิริยาบถ (พระพุทธรูป ยืน เดิน นั่ง นอน)
เวลา 15.00 น. ทำพิธีถวายพระไตรปิฎก 4 วัด 5 ชุด ณ พระอุโบสถวัดพระสิงห์
เวลา 17.00 น. นั่งรถรางเที่ยวชมอุทยานฯ ตามอัธยาศรัย  แล้วไปพักผ่อนนอนที่โรงแรมในจังหวัดสุโขทัย
 วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2554   
       06.00  น.  ใส่บาตรสามเณรภาคฤดูร้อนหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ ฯ 50 รูป
       07.00  น.  สวดมนต์ - เวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดมหาธาตุ ฯ และนั่งรถรางเที่ยวชมอุทยาน ฯ ตามอัธยาศัย
       10.00  น.  ออกเดินทางไปอุทยานฯ ศรีสัชนาลัย 
       13.00 ทัศนศึกษาและทำบุญ ณ วัดเจดีย์เจ็ดแถว แล้วเดินทางต่อไปที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ
ชมพระปรางค์และปูนปั้นภาพพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 หรือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 4 หน้า (รอยยิ้มแห่งบายน)
17.00  เดินทางไปอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน พักผ่อนที่รีสอร์ท  
วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2554   
06.00 น.  ทำบุญใส่บาตร - เวียนเทียน ณ บริเวณพระเจดีย์ศรีเวียงชัย 9 รูป
07.30 น.  ถวายพระไตรปิฎก 2 ชุด  แล้วเที่ยวชมพระเจดีย์ตามอัธยาศัย
10.00 น. ทัศนศึกษาและทำบุญในวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ไหว้สรีรทิพย์หลวงปู่ครูบาวงศ์ในวิหารพระเมืองแก้ว
13.00 น. เที่ยวชมวัดพระพุทธบาทตากผ้า ไหว้ครูบาพรหมจักร  ทำบุญตามอัธยาศัย
17.00 น. ออกเดินทางไปพักผ่อนนอนที่โรงแรมในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2554
06.00 น.  ธรรมยาตรา เดินข้ามไปทำบุญที่พม่าเป็นคณะแรกของไทย  ใส่บาตรพระพม่าและเวียนเทียนรอบพระเจดีย์
09.00 น. กลับประเทศไทย เดิน ธรรมยาตรา ขึ้นไปนมัสการพระเจ้าอินทร์สานและไหว้พระธาตุดอยเวา
12.00 น. เที่ยวแม่สายตามอัธยาศัย (ถ่ายรูปที่หลักกิโลเมตร 891 และป้ายเหนือสุดของสยาม)
14.00 น. ทัศนศึกษาและทำบุญวัดร่องขุ่นตามอัธยาศัย
17.00 น.  กลับกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ

 

 หมายเหตุ   :   วัดที่ชาวคณะกองทัพธรรมจะถวายพระไตรปิฎก ในอุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร

                    1.      วัดคลองพิไกร      ต. คลองพิไกร อ. พานกระต่าย จ. กำแพงเพชร  (2 ชุด)
              
2.      วัดหนองแขม       ต. คลองพิไกร อ. พานกระต่าย จ. กำแพงเพชร   (91 เล่ม)  
                    3.      วัดวังเฉลียง         ต. คลองพิไกร อ. พานกระต่าย จ. กำแพงเพชร   (91 เล่ม)  
               4
.      วัดบึงบอน            ต. คลองพิไกร อ. พานกระต่าย จ. กำแพงเพชร  (91 เล่ม)  

               
5.      วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม       ต. นาทราย อ. ลี้ จ. ลำพูน (45 เล่ม) มีเจ้าภาพแล้ว
              
6.      วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม       ต. นาทราย อ. ลี้ จ. ลำพูน (91 เล่ม) ยังไม่มีเจ้าภาพ
                                   (ผู้ใดประสงค์อยากเป็นเจ้าภาพถวายพระไตรปิฎกที่วัดนี้ เชิญติดต่อได้)  
                         

 

ติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่  
             พระมหาพิน พุทธวิริโย 086-991-7658
             คุณสุพล  สิกขากูล 080-559-5210              

พิเศษสุด
                -  ถ่ายทำ DVD บันทึกการเดินทางทุกขั้นตอน
                -  รับผู้ร่วมเดินทางประมาณ 100 คนเท่านั้น 
                -  ค่าใช้จ่าย 2,100 บาท/คน    ค่าอาหารระหว่างทางออกเองทั้งหมด
                -  รับบริจาคหนังสือธรรมะและหนังสือทั่วไป เพื่อมอบให้แด่วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม             

  
ปฏิทินกองทัพธรรม 2554

ส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่
ธรรมสัญจร เขาคิชฌกูฏ
กองทัพธรรม ไทย - ลาว
กองทัพธรรม ธรรมยาตรา เขาพระวิหารแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


dot
ไตรรัตน์ฉบับล่าสุด
dot
bulletทดสอบ1
dot
ธรรมะ
dot
bulletพระบรมสารีริกธาตุ
bulletธรรมะกับชีวิต
bulletคำขอขมาและอธิษฐานจิต
bulletไหว้พระหน้าคอม
bulletนั่งสมาธิหน้าคอม
bulletการเมือง ไม่ใช่เรื่องของสงฆ์
dot
กองทัพธรรม ธรรมยาตรา
dot
bulletไทย - กัมพูชา (2551)
bulletไทย - ลาว (2551)
bulletไทย - พม่า (2551)
bulletไทย - กัมพูชา (2550)
bulletไทย - ลาว (2552)
bulletไทย-เขมร 1 ม.ค. 2552
bullet ไทย-เขมร 1 ม.ค. 2553
bulletกฐินสามัคคี ไทย - ลาว 2553
bulletพระปฐมเจดีย์ - พุทธมณฑล
bulletกองทัพธรรม ธรรมยาตรา 2555
dot
ธรรมจาริก
dot
bulletธรรมจาริก สงกรานต์ 2553
bulletกองทัพธรรม ศรีสัชนาลัย 52
bulletกองทัพธรรม ศรีสัชนาลัย 53
bulletBrochure ศรีสัชนาลัย 2553
bulletภาพรวมทั้งหมด
dot
องค์กรด้านศาสนา
dot
bulletกรมการศาสนา
bulletสนง.พุทธศาสนาแห่งชาติ
bulletแม่กองบาลี
bulletแม่กองธรรม
bulletม.มหามกุฎราชวิทยาลัย
bulletม.มหาจุฬาลงกรณ์ ฯ
bulletอาณาจักรล้านช้าง
bulletวัดสีสะเกด
dot
Link วัดที่น่าสนใจ
dot
bulletวัดปากน้ำ-ภาษีเจริญ
bulletวัดพระเชตุพน(วัดโพธิ์)
bulletวัดบวรนิเวศวิหาร
bulletวัดเบญจมบพิตร
bulletวัดโสมนัสวรวิหาร
bulletวัดอัมพวัน(หลวงพ่อจรัญ)
bulletวัดญาณเวศกวัน
bulletวัดอรุณราชวราราม
bulletวัดนาคปรก
bulletวัดพระบาทน้ำพุ
bulletวัถถ้ำเมืองนะ
bulletวัดเชิงหวาย
bulletวัดเกาะ(ลำปาง)
dot
วัดเครือข่าย
dot
bulletวัดป่าเขาโต๊ะ จ.สุรินทร์
bulletวัดเขาแหลมรัตนมุนี
bulletวัดพระพุทธบาทเขาหนาม
bulletวัดจอมคีรีนาคพรต
bulletภูทอก หนองคาย
bulletวัดพระธาตุหินกิ่ว
bulletเขาหน่อ นครสวรรค์
bulletวัดเขาพระอังคาร
bulletวัดอาฮงศิลาวาส
bulletวัดไทยวัฒนาราม
bulletวัดโพธิคุณ
bulletวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์
bulletหลวงพ่อปากแดง
bulletวัดใหญ่ทักขิณาราม
bulletเขาคิชฌกูฎ (หลวงพ่อเขียน)
bulletวัดพระเจดีย์ชัยมงคล
bulletบรมพุทโธ (วัดป่ากุง)
bulletพระปฐมเจดีย์
dot
ทั่วไป
dot
bulletดังตฤณ
bulletสถานที่ปฏิบัติธรรมยอดนิยม
bulletลานธรรมจักร
bulletศูนย์กัมพูชาศึกษา
bulletหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
bulletกองทัพธรรม ของพันธมิตร
bulletทักษิณ ชินวัตร อ่านอะไร
bulletสอนอย่างไร ให้ถึงฝัน
dot
จังหวัด
dot
bulletกรุงเทพมหานคร
bulletนครราชสีมา
bulletสุรินทร์
bulletหนองคาย
bulletเวป 76 จังหวัด
dot
เกจิ - อาจารย์
dot
bulletหลวงปู่ทวด
bulletหลวงปู่โต พรหมรังษี
bulletหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
bulletหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
bulletหลวงพ่อจรัญ สอนกรรมฐาน
bulletBuddha's Lost Children
dot
Headline
dot
bulletLife of the Buddha (BBC)
bulletLife of the Buddha (Eng)
bulletLife of the Buddha (Thai)
bulletสารคดี เจ้าแม่กวนอิม
bulletอหิงสกะ & องคุลิมาล
bulletพระจักษุธาตุ
dot
พระพุทธรูปสำคัญ
dot
bulletพระพุทธรูป 66 ปาง
dot

dot


free counters


Copyright © 2010 All Rights Reserved.