ReadyPlanet.com
dot
dot dot
test
วัดอินทารามวรวิหาร
ReadyPlanet.com

 

      สร้างคนดีด้วยการทำให้ดู.........................>>> จรถ  ภิกฺขเว  จาริกํ  พหุชนหิตาย  พหุชนสุขาย  โลกานุกมฺปาย  ฯ    ดูกรภิกษุ  เธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปแสดงธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่คนหมู่มาก    เพื่ออนุเคราะห์โลก  เพื่อประโยชน์สุขแก่ทวยเทพและมนุษย์  จงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น    งามในท่ามกลาง   งามในตอนท้าย      จงประกาศพรหมจรรย์ คือแบบอย่างแห่งความประพฤติอันประเสริฐ  พร้อมทั้งหัวข้อและคำอธิบายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์       <<<<<

 

                กองทัพธรรม - ธรรมยาตรา          
       ไทย - กัมพูชา  วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓     
 
ขอเชิญร่วมทำบุญเพื่อฟื้นความสัมพันธ์ไทย - กัมพูชา
ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่ 2552 - 2553

เพื่อถวายพระไตรปิฎกภาษาเขมร 110 เล่มแด่พระสงฆ์กัมพูชา
ภาพเหล่านี้ถ่ายเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2552 (Click อ่านรายละเอียด)

 ริมชายแดนไทย-กัมพูชา  เพื่อสันติภาพค่ะ (Click) ธรรมยาตรา - เดินเพื่อให้บังเกิดธรรม  ธรรมทูตไทย น่ารักมั๊กๆ (Click)
Clip Video จาก Youtube  มอบอุปกรณ์การสอนแด่ครูเขมร  มอบของขวัญปีใหม่แด่ทหารพราน  ทหารพรานไทย - ทหารราบเขมร

  

    กองทัพธรรม ธรรมยาตรา
ประจำปี ๒๕๕๑
       
                 
                           

                                                               เขมร

  ลาว   พม่า    

ประมวลภาพ ธรรมยาตรา
ไทย - เขมร - ลาว - พม่า

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

กรุงเทพ - สุรินทร์ - อุดรมีชัย
๑๘-๒๑ เม.ย.๒๕๕๑

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

  กรุงเทพ-หนองคาย-เวียงจันทน์
๑๕ -๑๗ ส.ค.๒๕๕๑

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

   กรุงเทพ - แม่สอด - เมียวดี
๗ - ๙ พ.ย.๒๕๕๑

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 
             คลิ๊กเพื่อชมภาพใหญ่             
๑ มกราคม ๒๕๕๒ ฐานปฏิบัติการช่องกร่าง                   
กองทัพธรรม ธรรมยาตรา
กรุงเทพฯ -  ร้อยเอ็ด - 
สุรินทร์ -  อุดรมีชัย (เขมร)
๓๐ ธ.ค.๕๑- ๑ ม.ค.๕๒
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 

ทอดกฐินสามัคคี
ฟื้นความสัมพันธ์
ไทย - กัมพูชา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ๑
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ๒

 

ทอดกฐินสามัคคี
วัดโพธิคุณ ต.แม่ปะ
อ.แม่สอด  จังหวัดตาก 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

วัดเขาแหลมรัตนมุนี
ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
12 เมษายน 2552
ชมภาพวัดเขาแหลมรัตนมุนี
            ดูรายละเอียดวัดเพิ่มเติม
            

 

 

 

 
 พระพุทธจตุรทิศ  กัมพูชา                        
พระพุทธจตุรทิศ    ณ วัดบึงตะกวน    วัดสุวรรณคีรีตาสดา พระแก้วมรกตบนหลังช้าง      
พระพุทธเจ้า ๔ พระองค์
วัดจุ๊บโกกี ต.บันเตียอำปึล
อ.โคกมอน จ.อุดรมีชัย 
Thailand - Cambodia
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 

ทำบุญถวายพระไตรปิฎก
กระชับความสัมพันธ์
ไทย - กัมพูชา
๒๒ กรกฎา ๒๕๕๐
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ถวายเทียนพรรษา 2549
กระชับสัมพันธ์
ไทย - กัมพูชา 
อ. สำเภาลูน  จ. พระตะบอง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

วัดป่าเขาโต๊ะ
ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
12 เมษายน 2552
ชมขบวนแห่พระแก้วมรกต
ดูรายละเอียดงานทั้งหมด

 

 

 

  
                
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร   อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย   อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย   ชาวไทยสร้างโบสถ์ให้ชาวเขมร
ทำบุญอุทิศให้บรรพชน
วันที่ 18 มีนาคม 2550
          

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 

ทำบุญอุทิศให้บรรพชน
วันที่ 23 มีนาคม 2551
           
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ทำบุญอุทิศให้บรรพชน
วันที่ 22 มีนาคม 2552

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

 

วัดจุ๊บโกกี
อ.โคกมอน จ.อุดรมีชัย
           
ดูรายละเอียดงานทั้งหมด

                
เพชรพญานาค สีน้ำเงิน   แสงจากพระบรมสารีริกธาตุ    ทำบุญ 3 วัด 3 วัน 3 ประเทศ    ธรรมจาริก 3 วัด 3 วัน 3 ประเทศ
บรรจุกรุพร้อมพระเครื่อง
ณ วัดป่าเขาโต๊ะ  จ.สุรินทร์
        

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 

วัดเจดีย์ชัยมงคล
อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
        
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

  ๑๑-๑๒-๑๓ สิงหาคม 2549
ไทย - เขมร - ลาว
        
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ๗-๘-๙ กันยายน 2550
ไทย - เขมร - ลาว
        
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
      
                
ธรรมจาริก ท่องเที่ยวแสวงบุญ   อุทยานการศึกษา   "พุทธวิหาร"   ภูทอก    พระธาตุหินกิ่ว ดอยดินจี่
วัดพระพุทธบาทเขาหนาม
ต.บ้านนา อ.สามเงา  จ.ตาก
          

คลิ๊ก เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 

วัดป่าเขาโต๊ะ
ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
        
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 วัดเจติยาคีรีวิหาร
ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย
         
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  วัดพระธาตุหินกิ่ว
ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
         
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

                        
เขาหน่อ - เขาแก้ว   โบสถ์เทวดาสร้าง       พระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฎ  

วัดเขาหน่อ
ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
คลิ๊กดูอัลบั๊มภาพ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

วัดจอมคีรีนาคพรต
ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์
คลิ๊กดูอัลบั๊มภาพ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

หินลูกพระบาท
ต.พลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี
         
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 
  

 


บันทึกการเดินทางของ กองทัพธรรม  (ครั้งที่ ๒)
ธรรมยาตรา จากกรุงเทพ ฯ  สู่หนองคาย -  ภูทอก - นครหลวงเวียงจันทน์
วันที่ ๗ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๒
   
เริ่มธรรมยาตรา  ณ วัดอินทาราม    สัมผัสทิพยวิมาน ณ ภูทอก       ทัศนาหงอนพญานาค ที่วัดโพธิ์ชัย
   
ค้นหาธานีพญานาคหน้าวัดอาฮงศิลาวาส     ทำบุญใส่บาตรวัดสีสะเกด      เวียนเทียนต่างประเทศรอบพระธาตุหลวง
 

Click  เพื่ออ่านและชม DVD บันทึกการเดินทางของ กองทัพธรรม

                                     
                                       -  เพื่อถวายพระไตรปิฎกแด่พระสงฆ์ลาว 9 ชุด 7 วัด ณ วัดองค์ตื้อมหาวิหาร
                                       -  เพื่อหาทุนจัดทำ Website ให้พระสงฆ์ลาว ๑๐ วัด
                                       -  เพื่อทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์วัดสีสะเกดและเวียนเทียนรอบพระธาตุหลวง
                                       
-  เพื่อห่มผ้าพระประธานและพระพุทธรูปรอบพระอุโบสถวัดสีสะเกด ๑๔๖ องค์
                                       -  เพื่อจาริกแสวงบุญ ณ ภูทอก  วัดเจติยาคีรีวิหาร  หนองคาย 
                                       -  เพื่อความสัมพันธ์อันดีของพุทธศาสนิกชน ๒ ประเทศ
                                            
                                                                                                                                            
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
 

 

ขอเชิญร่วมธรรมจาริก  ท่องเที่ยวแสวงบุญ
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - สุโขทัย - นครสวรรค์
วันอาทิตย์ที่ ๕  กรกฏาคม ๒๕๕๒
     
 ใส่บาตรพระ ๙ รูปที่วัดเจดีย์เจ็ดแถว

 ห่มผ้าพระประธานที่วัดเขาพนมเพลิง (Click)

 บวงสรวงเทวดาและเวียนเทียนพระเจดีย์วัดช้างล้อม
ธรรมจาริก ท่องเที่ยวทำบุญก่อนเข้าพรรษา เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนและประเทศชาติ   
Click เพื่ออ่านรายละเอียด
                                          


     
 คลิ๊กเพื่อชมภาพใหญ่ คลิ๊ก เพื่อชมภาพใหญ่ 
ผ้าม่านชุดเดิม
ขั้นตอนการดำเนินงาน

ผ้าม่านชุดใหม่
 
 
   
 ทรงผนวช

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ทรงผนวช 

 พระวิหาร 

 
หมายเหตุ
     รูปแบบการจัดทำ  เป็นงานประดิษฐ์ที่ใช้ศิลปะแบบโบราณ  จำลองแบบเครื่องใช้กษัตริย์ในสมัยโบราณ   ลักษณะงานเดียวกับเครื่องแขวนที่ใช้ถวายพระหรือถวายแด่พระมหากษัตริย์    เป็นงานฝีมือซึ่งควบคุมการจัดทำโดยอาจารย์จากวิทยาลัยในวัง อ.อลิสา ชัยอิทธิพรวงศ์


 

ทักษิณ
 
อ่านอะไร ?

คลิกที่นี่ 
 
          video

video

  ชมภาพใหญ่
   

Click ที่ภาพ
พระพุทธเจ้า
สอนผิด 

 

   

ไทย-กัมพูชา

Cambodia Dance

ไทย-ลาว     

พระพุทธวิปัสสี
(พระผู้มีตาวิเศษ)
วัดสีสะเกด สปป.ลาว


 

Webboard   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติจะรู้ได้ยังไงว่าคุณกำลังมีปัญหาเรื่องนน.2009-10-143 / 0
กระทู้ปกติรายได้เสริมไม่กระทบงานประจำ2009-10-127 / 0
กระทู้ปกติงงจริง ๆ2009-10-0910 / 1
กระทู้ปกติวันที่ 4 ก.พ. 2549 กับวันที่ 6 ต.ค. 2552 วันที่ถูกหลอก2009-10-0715 / 4
กระทู้ปกติเศรษฐกิจ2009-09-3022 / 1
กระทู้ปกติภูเขาน้ำแข็ง2009-09-2917 / 0
กระทู้ปกติไตร่ตรองทบทวน2009-09-2143 / 5
กระทู้ปกติเขาพระวิหาร2009-09-1933 / 2
กระทู้ปกติกรุงเทพ ฯ ในอดีต2009-09-1915 / 0
กระทู้ปกติอ่านพิจารณาดี ๆ แล้วขำ2009-09-1427 / 1
กระทู้ปกติคู่มือท่องเว็บที่ถูกบล็อคด้วย Ultrasurf2009-09-1018 / 0
กระทู้ปกติเก็บความจาก "พม่าเสียเมือง" โดย ม.ร.ว.คึกฤทธ์ ปราโมช2009-09-1032 / 0
กระทู้ปกติวีรบุรุษ2009-08-1350 / 1
กระทู้ปกติการเมือง ไม่ใช่เรื่องของสงฆ์2009-08-0152 / 1
กระทู้ปกติอยู่ข้างบน2009-06-0966 / 2
กระทู้ปกติHOME (English with subtitles)2009-06-08114 / 0
กระทู้ปกติคิดได้ยังไง โครงการ "อุปสมบทช่วยชาติบรรเทาปัญหาภัยเศรษฐกิจ" ช่วยคนตกงาน...2009-06-0687 / 5
กระทู้ปกติโกหก : ลอยลำลงนรก2009-05-3156 / 0
กระทู้ปกติขอเชิญตบหน้าคน2009-05-2596 / 2
กระทู้ปกติเว็บไซต์วัดอินทาราม (ใหม่ล่าสุด)2009-05-23163 / 1
กระทู้ปกติทอดผ้าป่าสามัคคี วันที่ 10 พค. 25522009-05-1686 / 1
กระทู้ปกติพระมหาประดิษฐ์ จิตตสังวโร2009-05-15117 / 0
กระทู้ปกติ เรื่อง บ้านตัวเองพัง ทำเป็นเฉย (วัดอิน)2009-04-18120 / 3
กระทู้ปกติเชิญฟังรายการวิทยุธรรมะ..ที่ดีที่สุดรายการหนึ่ง ฟังได้ทั่วโลก2009-04-01111 / 0
กระทู้ปกติพระราชนิพนธ์ "รักชาติบ้านเมือง"2009-02-13343 / 0
กระทู้ปกติเรื่องจริงพระเจ้าตาก2009-02-121319 / 2
กระทู้ปกติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงลาจากพุทธภูมิ2009-02-11526 / 0
กระทู้ปกติพระอาจารย์มหาวิบูลย์กับเตียงพระเจ้าตาก2009-02-08196 / 0
กระทู้ปกติคณะสงฆ์ยังพร้อมที่จะเผชิญปัญหากับความวิกฤตของโลกสมัยใหม่หรือไม่2009-02-0686 / 0
กระทู้ปกติ"เมื่อเสือคุกเข่า อย่าคิดว่าเราจะได้รับคาระวะ"2009-01-27127 / 0
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
ไตรรัตน์ฉบับล่าสุด
ทดสอบ1
ธรรมะ
พระบรมสารีริกธาตุ
ธรรมะกับชีวิต
คำขอขมาและอธิษฐานจิต
ไหว้พระหน้าคอม
นั่งสมาธิหน้าคอม
กองทัพธรรม ธรรมยาตราปี 2551
ไทย - กัมพูชา (อุดรมีชัย)
ไทย - ลาว (เวียงจันทน์)
ไทย - พม่า (เมียวดี)
ธรรมจาริก
ภาพรวมทั้งหมด
องค์กรด้านศาสนา
กรมการศาสนา
สนง.พุทธศาสนาแห่งชาติ
แม่กองบาลี
แม่กองธรรม
ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ ฯ
อาณาจักรล้านช้าง
Link วัดที่น่าสนใจ
วัดปากน้ำ-ภาษีเจริญ
วัดพระเชตุพน(วัดโพธิ์)
วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดเบญจมบพิตร
วัดโสมนัสวรวิหาร
วัดอัมพวัน(หลวงพ่อจรัญ)
วัดญาณเวศกวัน
วัดอรุณราชวราราม
วัดนาคปรก
วัดพระบาทน้ำพุ
วัถถ้ำเมืองนะ
วัดสว่างอรุณ
วัดเกาะ(ลำปาง)
วัดเครือข่าย
วัดป่าเขาโต๊ะ จ.สุรินทร์
วัดเขาแหลมรัตนมุนี
วัดพระพุทธบาทเขาหนาม
วัดจอมคีรีนาคพรต
ภูทอก หนองคาย
วัดอาฮงศิลาวาส
วัดพระธาตุหินกิ่ว
เขาหน่อ นครสวรรค์
วัด2
วัด3
วัด4
วัด5
ทั่วไป
ดังตฤณ
สถานที่ปฏิบัติธรรมยอดนิยม
ลานธรรมจักร
ศูนย์กัมพูชาศึกษา
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
นครราชสีมา
สุรินทร์
หนองคาย
เวป 76 จังหวัด
Newsletter
พระมหาอุเทน  ปญฺญาปริทตฺโต

 

 Copyright © 2009 All Rights Reserved.

 

     
 วัดพระศรีรัตนศาสดราม  พระพุทธชินราช  พุทธมณฑล วัดชนะสงคราม วัดเบญจมบพิตร

 

   
พระพุทธวิปัสสี วัดสีสะเกด หลวงพ่อพระใส ศาลาแก้วกู่  ประสาทหินพิมาย พระธาตุหลวง คำชะโนด

   
วัดโพธิ์ชัย  หลวงพ่อ
องค์ตื้อ
สมเด็จพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

หน้าหลัก | บทความไตรรัตน์ | ไตรรัตน์ Special 1 | ไตรรัตน์ Special 2 | สมาชิกไตรรัตน์ | ผู้อุปถัมภ์เวปไซต์

วัดอินทาราม บางยี่เรือ เขตธนบุรี กทม.10601
Google

Visitors : 21852
Ready Website Service
เมนูวัดด้านล่าง
พระพุทธวิปัสสี
ประวัติวัดสีสะเกด
ประวัติพระใส
ปู่บุญเหลือ
ประสาทหินพิมาย
พระธาตุหลวง
คำชะโนด
วัดโพธิ์ชัย
วัดองค์ตื้อ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7
พระพุทธรูป 66 ปาง
มหาอุเทน ปญฺญาปริทตฺโต
พระลาว
ผ้าในราชสำนักสยาม
รูปข้าง1
นาฬิกาล่างdot
ไตรรัตน์ฉบับล่าสุด
dot
bulletทดสอบ1
dot
ธรรมะ
dot
bulletพระบรมสารีริกธาตุ
bulletธรรมะกับชีวิต
bulletคำขอขมาและอธิษฐานจิต
bulletไหว้พระหน้าคอม
bulletนั่งสมาธิหน้าคอม
bulletการเมือง ไม่ใช่เรื่องของสงฆ์
dot
กองทัพธรรม ธรรมยาตรา
dot
bulletไทย - กัมพูชา (2551)
bulletไทย - ลาว (2551)
bulletไทย - พม่า (2551)
bulletไทย - กัมพูชา (2550)
bulletไทย - ลาว (2552)
bulletไทย-เขมร 1 ม.ค. 2552
bullet ไทย-เขมร 1 ม.ค. 2553
bulletกฐินสามัคคี ไทย - ลาว 2553
bulletพระปฐมเจดีย์ - พุทธมณฑล
bulletกองทัพธรรม ธรรมยาตรา 2555
dot
ธรรมจาริก
dot
bulletธรรมจาริก สงกรานต์ 2553
bulletกองทัพธรรม ศรีสัชนาลัย 52
bulletกองทัพธรรม ศรีสัชนาลัย 53
bulletBrochure ศรีสัชนาลัย 2553
bulletภาพรวมทั้งหมด
dot
องค์กรด้านศาสนา
dot
bulletกรมการศาสนา
bulletสนง.พุทธศาสนาแห่งชาติ
bulletแม่กองบาลี
bulletแม่กองธรรม
bulletม.มหามกุฎราชวิทยาลัย
bulletม.มหาจุฬาลงกรณ์ ฯ
bulletอาณาจักรล้านช้าง
bulletวัดสีสะเกด
dot
Link วัดที่น่าสนใจ
dot
bulletวัดปากน้ำ-ภาษีเจริญ
bulletวัดพระเชตุพน(วัดโพธิ์)
bulletวัดบวรนิเวศวิหาร
bulletวัดเบญจมบพิตร
bulletวัดโสมนัสวรวิหาร
bulletวัดอัมพวัน(หลวงพ่อจรัญ)
bulletวัดญาณเวศกวัน
bulletวัดอรุณราชวราราม
bulletวัดนาคปรก
bulletวัดพระบาทน้ำพุ
bulletวัถถ้ำเมืองนะ
bulletวัดเชิงหวาย
bulletวัดเกาะ(ลำปาง)
dot
วัดเครือข่าย
dot
bulletวัดป่าเขาโต๊ะ จ.สุรินทร์
bulletวัดเขาแหลมรัตนมุนี
bulletวัดพระพุทธบาทเขาหนาม
bulletวัดจอมคีรีนาคพรต
bulletภูทอก หนองคาย
bulletวัดพระธาตุหินกิ่ว
bulletเขาหน่อ นครสวรรค์
bulletวัดเขาพระอังคาร
bulletวัดอาฮงศิลาวาส
bulletวัดไทยวัฒนาราม
bulletวัดโพธิคุณ
bulletวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์
bulletหลวงพ่อปากแดง
bulletวัดใหญ่ทักขิณาราม
bulletเขาคิชฌกูฎ (หลวงพ่อเขียน)
bulletวัดพระเจดีย์ชัยมงคล
bulletบรมพุทโธ (วัดป่ากุง)
bulletพระปฐมเจดีย์
dot
ทั่วไป
dot
bulletดังตฤณ
bulletสถานที่ปฏิบัติธรรมยอดนิยม
bulletลานธรรมจักร
bulletศูนย์กัมพูชาศึกษา
bulletหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
bulletกองทัพธรรม ของพันธมิตร
bulletทักษิณ ชินวัตร อ่านอะไร
bulletสอนอย่างไร ให้ถึงฝัน
dot
จังหวัด
dot
bulletกรุงเทพมหานคร
bulletนครราชสีมา
bulletสุรินทร์
bulletหนองคาย
bulletเวป 76 จังหวัด
dot
เกจิ - อาจารย์
dot
bulletหลวงปู่ทวด
bulletหลวงปู่โต พรหมรังษี
bulletหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
bulletหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
bulletหลวงพ่อจรัญ สอนกรรมฐาน
bulletBuddha's Lost Children
dot
Headline
dot
bulletLife of the Buddha (BBC)
bulletLife of the Buddha (Eng)
bulletLife of the Buddha (Thai)
bulletสารคดี เจ้าแม่กวนอิม
bulletอหิงสกะ & องคุลิมาล
bulletพระจักษุธาตุ
dot
พระพุทธรูปสำคัญ
dot
bulletพระพุทธรูป 66 ปาง
dot

dot


free counters


Copyright © 2010 All Rights Reserved.