ReadyPlanet.com
dot
dot dot
วัดพระพุทธบาทเขาหนาม

 

วัดพระพุทธบาทเขาหนาม
เพชรเม็ดงามแห่งทะเลสาบแม่ปิง

                       

ที่ตั้ง

                             วัดพระพุทธบาทเขาหนาม  ตั้งอยู่ที่กลางทะเลสาบแม่ปิง  ในบริเวณเขื่อนภูมิพล ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก  อยู่ห่างจากสันเขื่อนออกไปประมาณ 5 ก.ม.  มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน  หากอยากทราบประวัติโดยละเอียด  หาอ่านได้ที่ศาลากลางวัด  หรือคลิ๊กอ่านที่นี่  ในอดีตใต้ผืนน้ำแห่งนี้มีชุมชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก  ต่อมามีการสร้างเขื่อนภูมิพล  พื้นที่เดิมถูกน้ำท่วมหมด  ผู้คนก็อพยพออกไปทำมาหากินที่อื่น  เหลือแต่เพียงตำนานให้คนรุ่นหลังเล่าขานต่อไป  

                            สำหรับวัดพระพุทธบาทเขาหนามแห่งนี้  ในอดีตไม่ได้เป็นวัด  มีแต่รอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่บนยอดเขาเท่านั้น  ผู้คนทั่วไปมิอาจปืนขึ้นมาสักการะได้  เพราะอยู่สูงจากแผ่นดินปกติมาก  สำหรับเขาลูกนี้ที่ได้ชื่อว่าเขาหนามก็เพราะว่า มีลักษณะแหลมเหมือนหนามและสูงเทียมดอย  จึงได้นามว่า "ดอยเขาหนาม"  ต่อมาเมื่อมีการสร้างเขื่อนภูมิพล  น้ำท่วมแผ่นดินทั้งหมดรวมทั้งตัวดอยกินเนื้อที่ประมาณ 80 % ของความสูง  เหลือเพียง 20 % ที่โผล่ขึ้นเหนือน้ำ     จากดอยเขาหนามในอดีต  เหลือเพียงเขาหนามในปัจจุบัน  เพราะความสูงไม่พอที่จะเรียกว่าดอยได้อีกต่อไป  แต่บางคนก็ยังเรียกติดปากว่าดอยเขาหนามก็มี

 
dfdgfgfgf
 เริ่มต้นที่เขื่อนภูมิพล  ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา Click เขื่อนภูมิพล 
     
 นั่งเรือรับจ้างไปวัด 5 กม.  เรือ Ferry ท่องทะเลสาบน้ำปิง  หน้าเขื่อน มองจากเรือ
     
 วัดพระพุทธบาทเขาหนาม  ใกล้เข้ามาอีกนิด  เรือลากจูงแพ (คลิ๊กดูใกล้ ๆ)

ประวัติรอยพระพุทธบาทเขาหนาม

          ในปีพุทธศักราช ๒๔๙๐ นายเสาแก้ว เขาหลวง ราษฎรหมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนาเดิม ได้มาพบรอยพระพุทธบาททางทิศใต้บนดอยเขาหนาม ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๖ ครูบาทิพย์  อินทะปัญโญ เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสรรค์รูปแรก ได้สร้างหลังคาครอบรอยพระพุทธบาท พร้อมกับตกแต่งเพิ่มเติมบริเวณปิดทองรอยพระพุทธบาทจนสวยงาม  พุทธศักราช ๒๕๑๙ พระอธิการสมพร อาสโภ เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสรรค์ รูปที่ ๒ ได้เป็นประธานสร้างศาลาขึ้น ๑ หลัง กับสร้างพระประธานไว้ในศาลาอีก ๑ องค์สำหรับไว้เป็นที่ประกอบศาสนกิจ                                            

ถ้ำพระอุปคุต รอยพระพุทธบาท ศาลาหลวงพ่อโสธร
 เสาอโศก    
 เสาอโศก หัวสิงห์  พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ  พระอุปคุต ศิลปะพม่า
     
 ศาลาเจ้าแม่กวนอิมหยกขาว  มณฑปประดิษฐานพระธาตุ  พระไสยาสน์ (นอน) ศิลปะพม่า

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด

                    วัดพระพุทธบาทเขาหนามมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานมากมาย  นักท่องเที่ยวเมื่อมีโอกาสมาถึงเขื่อนภูมิพลแล้ว  หากมีเวลาเหลือควรนั่งเรือมานมัสการและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดให้ครบทั้ง ๑๔ แห่ง คือ
                         ๑. รอยพระพุทธบาท  เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันดับแรกของวัดนี้  ที่ไหนมีรอยพระพุทธบาทแสดงว่าที่นั่นพระพุทธศาสนาแผ่ไปถึงแล้ว
                         ๒. เสาอโศกจารึกพระธรรม  เป็นปริศนาธรรมว่า เมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงเสาอโศก  ได้ไหว้พระ  อ่านคติธรรม คำคม บทกลอนและชมวิวทิวทัศน์แล้ว  จิตจะหายโศก
                         ๓. หลวงพ่อโสธร  หลวงปู่โต และหลวงปู่ทวด  ประดิษฐานในศาลาหลวงพ่อโสธร
                         ๔. พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ  ประดิษฐานในมณฑป ๕ ยอด
                         ๕. ถ้ำพระอุปคุต ก่อนเข้าถ้ำต้องก้มหัว  ไม่เช่นนั้นจะชนหินหัวแตก เป็นปริศนาธรรมว่า  "บุคคลที่จะเจริญในธรรม  ต้องอ่อนน้อมถ่อมตน"  พระอุปคุตที่นี่มี ๒ องค์  องค์แรกอยู่ในถ้ำพระอุปคุตศิลปะไทย  องค์ที่สองสร้างด้วยหินอ่อนศิลปะพม่าอยู่ที่มณฑป ๕ ยอด
                         ๖. เจ้าแม่กวนอิมหยกขาว
                         ๗. พระพรหม ๔ หน้า
                         ๘. พระนอนหยกขาวศิลปพม่า
                         ๙. หลวงพ่อทันใจ (จำลอง)
                         ๑๐. พระเจดีย์บรรจุพระธาตุ  ตั้งอยู่ ณ ส่วนที่สูงที่สุดของเขาหนามแห่งนี้  ทิวทัศน์สวยงามมาก
                         ๑๑. พระสิวลี ประดิษฐานอยู่ระหว่างทางเดินไปพระเจดีย์
                         ๑๒. พระปางห้ามพยาธิ (ความเจ็บป่วย) ประดิษฐานอยู่ในมณฑป ๕ ยอด
                         ๑๓. รูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
                         ๑๔. รอยเท้าครูบาชัยวงศาพัฒนา ๒ รอย
                

มณฑป ๕ ยอด มองจากยอดเขา  ปากทางเข้าถ้ำพระอุปคุต  หลวงพ่อทันใจ (จำลอง)
 เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
อยู่ ณ จุดที่สูงที่สุดของดอยเขาหนาม
พระพรหม ๔ หน้า
เมตตา กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา
พระปางห้ามพยาธิ
ปางห้ามความเจ็บป่วย (พยาธิ = ความเจ็บป่วย) 

 การเดินทาง

              จากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดตาก 425 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ ประมาณ 6-7 ชั่วโมง ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน)  ถึงหลักกิโลเมตรที่ 463 จะมี ทางแยกซ้ายมือเข้าเขื่อนภูมิพลประมาณ 17 กิโลเมตร เมื่อถึงเขื่อนแล้ว

 

 

 
รอยเท้าครูบาชัยวงศาพัฒนา ๒ รอย (ลำพูน) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   พระสิวลีออกธุดงค์
   
มะพร้าว 2 หัว (เขื่อนภูมิพล) เสาอโศก หัวสิงห์ เสาอโศก 

 

  http://www.youtube.com/playlist?list=PL2DBA84FACDC555B2

คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด

         ๑.  เขื่อนภูมิพล
       
๒. วัดพระพุทธบาทเขาหนาม    
         ๓. การเดินทางสู่วัดพระพุทธบาทเขาหนาม     

                                                                              
วัด วัด วัด

วัดเขาแหลมรัตนมุนี
วัดป่าเขาโต๊ะ
วัดจอมคีรีนาคพรต
ภูทอก จ.หนองคาย
วัดพระธาตุหินกิ่ว
เขาหน่อ - เขาแก้ว
วัดเขาพระอังคาร
วัดอาฮงศิลาวาส
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์
วัดไทยวัฒนาราม
บรมพุทโธ (วัดป่ากุง)
วัดพระเจดีย์ชัยมงคล
วัดใหญ่ทักขิณาราม
วัดพราหมณี หลวงพ่อปากแดง article
วัดพราหมณี หลวงพ่อปากแดง
พระปฐมเจดีย์[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (156869)

louboutin pas cher

levis 501

ผู้แสดงความคิดเห็น leilei3915 2016-4-20 leilei (linlei3915-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-04-20 09:40:41 IP : 174.139.28.114[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


dot
ไตรรัตน์ฉบับล่าสุด
dot
bulletทดสอบ1
dot
ธรรมะ
dot
bulletพระบรมสารีริกธาตุ
bulletธรรมะกับชีวิต
bulletคำขอขมาและอธิษฐานจิต
bulletไหว้พระหน้าคอม
bulletนั่งสมาธิหน้าคอม
bulletการเมือง ไม่ใช่เรื่องของสงฆ์
dot
กองทัพธรรม ธรรมยาตรา
dot
bulletไทย - กัมพูชา (2551)
bulletไทย - ลาว (2551)
bulletไทย - พม่า (2551)
bulletไทย - กัมพูชา (2550)
bulletไทย - ลาว (2552)
bulletไทย-เขมร 1 ม.ค. 2552
bullet ไทย-เขมร 1 ม.ค. 2553
bulletกฐินสามัคคี ไทย - ลาว 2553
bulletพระปฐมเจดีย์ - พุทธมณฑล
bulletกองทัพธรรม ธรรมยาตรา 2555
dot
ธรรมจาริก
dot
bulletธรรมจาริก สงกรานต์ 2553
bulletกองทัพธรรม ศรีสัชนาลัย 52
bulletกองทัพธรรม ศรีสัชนาลัย 53
bulletBrochure ศรีสัชนาลัย 2553
bulletภาพรวมทั้งหมด
dot
องค์กรด้านศาสนา
dot
bulletกรมการศาสนา
bulletสนง.พุทธศาสนาแห่งชาติ
bulletแม่กองบาลี
bulletแม่กองธรรม
bulletม.มหามกุฎราชวิทยาลัย
bulletม.มหาจุฬาลงกรณ์ ฯ
bulletอาณาจักรล้านช้าง
bulletวัดสีสะเกด
dot
Link วัดที่น่าสนใจ
dot
bulletวัดปากน้ำ-ภาษีเจริญ
bulletวัดพระเชตุพน(วัดโพธิ์)
bulletวัดบวรนิเวศวิหาร
bulletวัดเบญจมบพิตร
bulletวัดโสมนัสวรวิหาร
bulletวัดอัมพวัน(หลวงพ่อจรัญ)
bulletวัดญาณเวศกวัน
bulletวัดอรุณราชวราราม
bulletวัดนาคปรก
bulletวัดพระบาทน้ำพุ
bulletวัถถ้ำเมืองนะ
bulletวัดเชิงหวาย
bulletวัดเกาะ(ลำปาง)
dot
วัดเครือข่าย
dot
bulletวัดป่าเขาโต๊ะ จ.สุรินทร์
bulletวัดเขาแหลมรัตนมุนี
bulletวัดพระพุทธบาทเขาหนาม
bulletวัดจอมคีรีนาคพรต
bulletภูทอก หนองคาย
bulletวัดพระธาตุหินกิ่ว
bulletเขาหน่อ นครสวรรค์
bulletวัดเขาพระอังคาร
bulletวัดอาฮงศิลาวาส
bulletวัดไทยวัฒนาราม
bulletวัดโพธิคุณ
bulletวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์
bulletหลวงพ่อปากแดง
bulletวัดใหญ่ทักขิณาราม
bulletเขาคิชฌกูฎ (หลวงพ่อเขียน)
bulletวัดพระเจดีย์ชัยมงคล
bulletบรมพุทโธ (วัดป่ากุง)
bulletพระปฐมเจดีย์
dot
ทั่วไป
dot
bulletดังตฤณ
bulletสถานที่ปฏิบัติธรรมยอดนิยม
bulletลานธรรมจักร
bulletศูนย์กัมพูชาศึกษา
bulletหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
bulletกองทัพธรรม ของพันธมิตร
bulletทักษิณ ชินวัตร อ่านอะไร
bulletสอนอย่างไร ให้ถึงฝัน
dot
จังหวัด
dot
bulletกรุงเทพมหานคร
bulletนครราชสีมา
bulletสุรินทร์
bulletหนองคาย
bulletเวป 76 จังหวัด
dot
เกจิ - อาจารย์
dot
bulletหลวงปู่ทวด
bulletหลวงปู่โต พรหมรังษี
bulletหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
bulletหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
bulletหลวงพ่อจรัญ สอนกรรมฐาน
bulletBuddha's Lost Children
dot
Headline
dot
bulletLife of the Buddha (BBC)
bulletLife of the Buddha (Eng)
bulletLife of the Buddha (Thai)
bulletสารคดี เจ้าแม่กวนอิม
bulletอหิงสกะ & องคุลิมาล
bulletพระจักษุธาตุ
dot
พระพุทธรูปสำคัญ
dot
bulletพระพุทธรูป 66 ปาง
dot

dot


free counters


Copyright © 2010 All Rights Reserved.