ReadyPlanet.com
dot
dot dot
วัดป่าเขาโต๊ะ

 

 วัดป่าเขาโต๊ะ

Blue Diamond Of  Phanom Dongrang
เพชรสีน้ำเงินแห่งเทือกเขาพนมดงรัก

 

 

วัดป่าเขาโต๊ะ  ตั้งอยู่ที่ ต.บักได  อ.พนมดงรัก  จ.สุรินทร์  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 โดยมีพระภิกษุวสันต์ วังคีโส ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น พระครูพนมศีลาจารย์ และ พ.ต.อ.ณัฐคม พร้อมสันเทียะ เป็นผู้ขออนุญาตสร้างวัด
วัดนี้ตั้งชื่อตามก้อนหินทรายที่มีลักษณะคล้ายโต๊ะ ซึ่งมีอยู่รอบบริเวณวัด และตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านเขาโต๊ะ” วัดป่าเขาโต๊ะ มีอาณาบริเวณประมาณ 1,700 ไร่ โดยมีกอไผ่เป็นแนวรั้วล้อมรอบ เดิมเป็นป่าทึบเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด อาทิ ไก่ป่า หมูป่า กระรอก กระแต เม่น ฯลฯ และยังเป็นป่าและแหล่งอาหารของชุมชน อาทิ หน่อไม้ เห็ด ดอกกระเจียว และผักป่าต่าง ๆ อีกหลายชนิด นอกจากนี้ ยังมี ผลไม้ป่า เช่น ลูกยาง หงอนไก่ ลูกเข่ง เป็นต้น
เขาโต๊ะ คือภูเขาหินทรายกลุ่มหนึ่งในเทือกเขาพนมดงรัก ที่ธรรมชาติบรรจงสร้างไว้อย่างน่าอัศจรรย์ มีก้อนหิน และลายหินรายรอบบริเวณ มีก้อนหินลักษณะคล้ายโต๊ะ กบ เต่า และสัตว์ต่าง ๆ ตามแต่จินตนาการอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีเพิงหิน และถ้ำอีกด้วย
วัดป่าเขาโต๊ะแห่งนี้ เป็นสถานที่เงียบสงบร่มเย็น เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน แก่พระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ซึ่งจะมีคณะข้าราชการ ครู นิสิต นักศึกษา และนักเรียนเข้ามาปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกปี

 

 ป้ายชื่อวัด  พระปางปรินิพพาน (ศาลาพระนอน)  หลวงพ่อโสธร (ในศาลาพระนอน)
 กษัตริย์ขอมโบราณ  พระสิวลี  พระนาคปรก
     
 หมอชีวกโกมารภัจจ์  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต  พรหมรังสี)  หลวงพ่อโสธร (กลางลานปฏิบัติธรรม)

  

            สถานที่สำคัญภายในวัด
 1.  พระพุทธรูปปางปรินิพพาน  เป็นพระพุทธรูปหินแกะสลักขนาดใหญ่  อยู่ในศาลาพระนอน
 2. หลวงพ่อโสธรจำลอง  อยู่ในศาลาพระนอน
 3. หลวงพ่อโสธรจำลอง  อยู่ ณ ลานบำเพ็ญบุญ
 4. รอยพระพุทธบาทจำลอง ตั้งอยู่ ณ บริเวณลานหินแม่ปิง  ด้านบนสร้างมณฑปครอบไว้
 5. พระพุทธรูปปางลีลานามว่า พระพุทธเมตตา  อยู่บริเวณเดียวกันกับลานหินแม่ปิง
 6. พระพุทธรูปหินแกะสลัก นามว่า "พระพุทธจตุรทิศ" แกะสลักเป็นพระพุทธเจ้า ๔ พระองค์  คือ พระพุทธกกุสันธะ  พระพุทธโกนาคม  พระพุทธกัสปะ และพระพุทธโคดม แกะสลักบนหินแท่งขนาดใหญ่  เป็นพระพุทธรูปที่มีมาแต่โบราณ
 7. บ่อน้ำทิพย์  เป็นบ่อน้ำมหัศจรรย์  เพราะอยู่บนที่สูงรายรอบด้วยแผ่นหินขนาดใหญ่  แต่มีน้ำไหลออกตลอดปีไม่เคยแห้ง  ชาวบ้านนิยมตักมาดื่มแทนน้ำมนต์ 
 8. ถ้ำลับแล  เป็นโพรงหินขนาดใหญ่  อยู่ใต้ลานหินแม่ปิง
 9. ลานหินลับแล  เป็นลานหินขนาดกว้าง  อยู่ใกล้ ๆ กับบ่อน้ำทิพย์
 10. เพิงหินชัยวรมันต์โพธิสัตว์  (คลิ๊ก)
 11. อาศรมพระสิวลี  สร้างขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2551
 12. อาศรมหลวงปู่ทวดและหลวงปู่โต  อยู่ในบริเวณป่าหลังวัด  สร้างเมื่อก่อนออกพรรษา 2551
 13. เพิงหินพระพุทธเจ้าผจญมาร  เป็นหินแกะสลักปางพระพุทธเจ้าชนะมาร  ประทับนั่งบนพระแม่ธรณีบีบมวยผม  ด้านใต้ฐานพระบรรจุพระเครื่องลงกรุ  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2552
 14. เสาเอกบันทึกประวัติวัติ  สร้างเลียนแบบเสาอโศกที่อินเดีย  อยู่ใกล้กับพระสิวลี
 15. พระพุทธรูปปางประสูติ  เป็นรูปเด็กน้อยนิ้วชี้ขึ้นข้างบน  ทำจากหินหายาก
 16. รูปปั้นหมอชีวกโกมารภัจจ์  บรมแพทย์ชาวพุทธ  ตั้งอยู่ปากทางเข้าวัด  เนื่องจากที่วัดแห่งนี้เป็นที่อบยาสมุนไพร  จึงได้ปั้นรูปเหมือนหมอชีวกซึ่งเป็นพระอริยสาวกชั้นโสดาบัน  ผู้เป็นแพทย์ประจำตัวพระพุทธองค์ ไว้เป็นอนุสรณ์
 17. อ่างเก็บน้ำ  เป็นอ่างที่กรมชลประทานขุดให้
 18. ศาลตาโต๊ะ  เป็นศาลพระภูมิเจ้าที่ที่ดูแลวัดแห่งนี้  ตั้งอยู่บนหินโต๊ะขนาดใหญ่  ใกล้อ่างเก็บน้ำ
 19.   

 

 เพิงหินพระพุทธเจ้าผจญมาร  เสาหลักบันทึกประวัติวัด  พระพุทธรูปหินแกะสลัก
     
 รอยพระพุทธบาท  พระพุทธจตุรทิศ  พระพุทธจตุรทิศ
     
 มณฑปครอบรอยพระบาท  พระพุทธเมตตา  ปางลีลา

 

ศาสนสถานภายในวัด
1.       ศาลาการเปรียญหลังเล็ก 1 หลัง
2.       กุฏิพระ 12 หลัง
3.       ศาลาพระนอน (พระพุทธรูปหินแกะสลักปางปรินิพพานขนาดใหญ่)
4.       ลานปฏิบัติธรรมกลางแจ้ง
5.       ห้องน้ำ 9 ห้อง

 

     
 อ่างเก็บน้ำ  ศาลตาโต๊ะ  หินโต๊ะ
     
 โพรงหินอัศจรรย์ ถ้ำลับแล (ถ้ำกรรมฐาน) บ่อน้ำทิพย์และปู่ฤษี

 
ต้นไม้ประหลาด

 
ถ้ำลับแล (ถ้ำมหาสมบัติ)

 
ลานหินแม่ปิง (มองจากด้านล่าง)

 

                               เกียรติประวัติของวัด

พ.ศ.2534 ได้รับคัดเลือกเป็นอุทยานการศึกษาและเป็นสถานปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ โดยกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2547 เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธรักษ์ และกรมชลประทานได้ขุดอ่างเก็บน้ำให้
พ.ศ.2548 ได้สร้างสำนักเรียนวิถีแห่งธรรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
1.       เป็นที่สอบปริยัติธรรมแก่พระภิกษุ สามเณร และสอนวิชาภาษาอังกฤษ เขมร คณิตศาสตร์ ให้แก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย
2.       เป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน
3.       เป็นที่อบยาสมุนไพร
4.       เป็นที่พักคนชรา และผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรม
โดยโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการมาได้ระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จทุกโครงการ
 
ในวันที่ 10 16 เมษายน ของทุกปี ทางวัดจะจัดงานเทศกาลขึ้นเขาโต๊ะประจำปี มีการสรงน้ำพระและปฏิบัติธรรม  ในวันที่ 28 พฤษภาคม ของทุกปี ทางวัดจัดให้มีการทำบุญทักษิณานุปทาน  เนื่องในวันสถาปนาก่อตั้งวัดป่าเขาโต๊ะ และมีการปลูกต้นไม้ประจำปีด้วย
 

   

Click ชมภาพจาก Web Album

ชุดที่ ๑               ชุดที่ ๒                  ชุดที่ ๓
ชุดที่ ๔
               ชุดที่ ๕                  ชุดที่ ๖ชมคลิ๊บ VDO จาก Youtube
 

 
วันที่ 11 - 12 เมษายน 2553  


วันที่ 12 เมษายน 2552  

 

 

 

 


กองทัพธรรม - ธรรมยาตรา ถวายพระไตรปิฎก 2 ชุดและพระสิวลี

31 ธันวาคม 2551

 
วัด วัด วัด

วัดเขาแหลมรัตนมุนี
วัดพระพุทธบาทเขาหนาม
วัดจอมคีรีนาคพรต
ภูทอก จ.หนองคาย
วัดพระธาตุหินกิ่ว
เขาหน่อ - เขาแก้ว
วัดเขาพระอังคาร
วัดอาฮงศิลาวาส
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์
วัดไทยวัฒนาราม
บรมพุทโธ (วัดป่ากุง)
วัดพระเจดีย์ชัยมงคล
วัดใหญ่ทักขิณาราม
วัดพราหมณี หลวงพ่อปากแดง article
วัดพราหมณี หลวงพ่อปากแดง
พระปฐมเจดีย์[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (8589)

ยังมีสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมาย

ผู้แสดงความคิดเห็น test วันที่ตอบ 2009-06-20 23:00:40 IP : 58.9.80.211


ความคิดเห็นที่ 2 (133316)

สวยมากค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ปวีณา สมานทอง วันที่ตอบ 2010-01-21 13:50:44 IP : 114.128.198.152


ความคิดเห็นที่ 3 (133570)

ว้า.........เห็นแล้วอยาก...................................

ผู้แสดงความคิดเห็น กมลทิพย์ (kk1604-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-04-07 13:46:54 IP : 125.26.119.154


ความคิดเห็นที่ 4 (133637)

เห็นแล้ว..................... สวยมากๆ   

 

เชิญทุกคนไปเที่ยวกันน่ะค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น คลองน้ำซับ ซิตตี้ วันที่ตอบ 2010-04-22 12:56:10 IP : 61.19.66.178


ความคิดเห็นที่ 5 (134724)

                    คราบผมถ้ามีเวลาเเละโอกาส

ผู้แสดงความคิดเห็น หก วันที่ตอบ 2010-10-11 19:29:39 IP : 115.87.38.85


ความคิดเห็นที่ 6 (143297)

ฝากลิงค์ด้วยนะคะ

kunikiya * bagsbit * vostroco

ผู้แสดงความคิดเห็น อนาคิม วันที่ตอบ 2012-07-19 10:45:15 IP : 171.99.223.107


ความคิดเห็นที่ 7 (156857)

new balance shoes

jimmy choo outlet store

ผู้แสดงความคิดเห็น leilei3915 2016-4-20 leilei (linlei3915-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-04-20 09:34:22 IP : 174.139.28.114[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


dot
ไตรรัตน์ฉบับล่าสุด
dot
bulletทดสอบ1
dot
ธรรมะ
dot
bulletพระบรมสารีริกธาตุ
bulletธรรมะกับชีวิต
bulletคำขอขมาและอธิษฐานจิต
bulletไหว้พระหน้าคอม
bulletนั่งสมาธิหน้าคอม
bulletการเมือง ไม่ใช่เรื่องของสงฆ์
dot
กองทัพธรรม ธรรมยาตรา
dot
bulletไทย - กัมพูชา (2551)
bulletไทย - ลาว (2551)
bulletไทย - พม่า (2551)
bulletไทย - กัมพูชา (2550)
bulletไทย - ลาว (2552)
bulletไทย-เขมร 1 ม.ค. 2552
bullet ไทย-เขมร 1 ม.ค. 2553
bulletกฐินสามัคคี ไทย - ลาว 2553
bulletพระปฐมเจดีย์ - พุทธมณฑล
bulletกองทัพธรรม ธรรมยาตรา 2555
dot
ธรรมจาริก
dot
bulletธรรมจาริก สงกรานต์ 2553
bulletกองทัพธรรม ศรีสัชนาลัย 52
bulletกองทัพธรรม ศรีสัชนาลัย 53
bulletBrochure ศรีสัชนาลัย 2553
bulletภาพรวมทั้งหมด
dot
องค์กรด้านศาสนา
dot
bulletกรมการศาสนา
bulletสนง.พุทธศาสนาแห่งชาติ
bulletแม่กองบาลี
bulletแม่กองธรรม
bulletม.มหามกุฎราชวิทยาลัย
bulletม.มหาจุฬาลงกรณ์ ฯ
bulletอาณาจักรล้านช้าง
bulletวัดสีสะเกด
dot
Link วัดที่น่าสนใจ
dot
bulletวัดปากน้ำ-ภาษีเจริญ
bulletวัดพระเชตุพน(วัดโพธิ์)
bulletวัดบวรนิเวศวิหาร
bulletวัดเบญจมบพิตร
bulletวัดโสมนัสวรวิหาร
bulletวัดอัมพวัน(หลวงพ่อจรัญ)
bulletวัดญาณเวศกวัน
bulletวัดอรุณราชวราราม
bulletวัดนาคปรก
bulletวัดพระบาทน้ำพุ
bulletวัถถ้ำเมืองนะ
bulletวัดเชิงหวาย
bulletวัดเกาะ(ลำปาง)
dot
วัดเครือข่าย
dot
bulletวัดป่าเขาโต๊ะ จ.สุรินทร์
bulletวัดเขาแหลมรัตนมุนี
bulletวัดพระพุทธบาทเขาหนาม
bulletวัดจอมคีรีนาคพรต
bulletภูทอก หนองคาย
bulletวัดพระธาตุหินกิ่ว
bulletเขาหน่อ นครสวรรค์
bulletวัดเขาพระอังคาร
bulletวัดอาฮงศิลาวาส
bulletวัดไทยวัฒนาราม
bulletวัดโพธิคุณ
bulletวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์
bulletหลวงพ่อปากแดง
bulletวัดใหญ่ทักขิณาราม
bulletเขาคิชฌกูฎ (หลวงพ่อเขียน)
bulletวัดพระเจดีย์ชัยมงคล
bulletบรมพุทโธ (วัดป่ากุง)
bulletพระปฐมเจดีย์
dot
ทั่วไป
dot
bulletดังตฤณ
bulletสถานที่ปฏิบัติธรรมยอดนิยม
bulletลานธรรมจักร
bulletศูนย์กัมพูชาศึกษา
bulletหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
bulletกองทัพธรรม ของพันธมิตร
bulletทักษิณ ชินวัตร อ่านอะไร
bulletสอนอย่างไร ให้ถึงฝัน
dot
จังหวัด
dot
bulletกรุงเทพมหานคร
bulletนครราชสีมา
bulletสุรินทร์
bulletหนองคาย
bulletเวป 76 จังหวัด
dot
เกจิ - อาจารย์
dot
bulletหลวงปู่ทวด
bulletหลวงปู่โต พรหมรังษี
bulletหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
bulletหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
bulletหลวงพ่อจรัญ สอนกรรมฐาน
bulletBuddha's Lost Children
dot
Headline
dot
bulletLife of the Buddha (BBC)
bulletLife of the Buddha (Eng)
bulletLife of the Buddha (Thai)
bulletสารคดี เจ้าแม่กวนอิม
bulletอหิงสกะ & องคุลิมาล
bulletพระจักษุธาตุ
dot
พระพุทธรูปสำคัญ
dot
bulletพระพุทธรูป 66 ปาง
dot

dot


free counters


Copyright © 2010 All Rights Reserved.