ReadyPlanet.com
dot
dot dot
Brochure เวียงจันทน์ 2552

  กองทัพธรรม  ธรรมยาตรา (ครั้งที่ ๒)
กรุงเทพฯ -  หนองคาย -  ภูทอก - เวียงจันทน์ 


     
   พิพิธภัณฑ์กมเลียน (วิหารคดหรือระเบียงคด) ภายในบริเวณรอบพระอุโบสถวัดสีสะเกด สป