ReadyPlanet.com
dot
dot dot
กำหนดวัดทมอโดน-กัมพูชา(ปีใหม่2552)

 

 กองทัพธรรม  ธรรมยาตรา

เชิญร่วมทำบุญส่งท้ายปีเก่า ๒๕๕๑ - ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๒

ไทย - กัมพูชา

ครบองค์สาม คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
เพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งแก่ตนเองและประเทศชาติ

⇒  พระพุทธ ... ถวายฉัตรแด่พระประธานวัดทมอโดน ประเทศกัมพูชา
⇒  พระธรรม ...
ถวายพระไตรปิฎก  ๓ ชุด แด่วัดในเขตจังหวัดสุรินทร์
⇒  พระสงฆ์ ... ถวายพระสิวลี  ที่วัดป่าเขาโต๊ะ อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

Click เพื่อดูกำหนดการ

Click เพื่อดูภาพปี 50-51

Click เพื่อดูภาพวัดทมอโดนเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2551

                                                                                                               

ความอลังการและยิ่งใหญ่ของมหาเจดีย์แห่งภาคอีสาน
อยู่ในเขตอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

 
 พระอาจารย์ศรี มหาวิโร ผู้สร้างมหาเจดีย์ชัยมงคล  

   
    ภายในพระมหาเจดีย์มีทั้งหมด 6 ชั้น คือ 
ชั้นที่ 1 เป็นห้องโถงกว้างใหญ่โออ่า ใช้เป็นห้องเอนกประสงค์ และประชุมบำเพ็ญบุญ 
ชั้นที่ 2 เป็นศาลาประชุมสงฆ์ ผนังติดตั้งรูปพระพุทธประวัติ 
ชั้นที่ 3 เป็นชั้นอุโบสถ และประดิษฐานรูปพระคณาจารย์ปราชญ์อีสานในอดีต เป็นรูป เหมือนสลักหินอ่อน และหุ่นรูปเหมือนพระสุปฏิปันโน 101 องค์ 
ชั้นที่ 4 เป็นชั้นชมวิว ชมทัศนียภาพรอบภูเขาเขียว 
ชั้นที่ 5 เป็นชั้นพิพิธภัณฑ์ 
ชั้นที่ 6 เป็นชั้นสูงสุดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
   


                                                                                                                                                                                

เยี่ยมชมเจดีย์หินทราย วัดป่ากุง แห่งแรกในประเทศไทย Unseen in Thailand Project 

                                                                                                                                                                                

 
เจดีย์นี้สร้างโดยหลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดป่ากุง

ประวัติการสร้างพระเจดีย์หิน วัดป่ากุง พอสังเขปนะครับ
ย้อนหลังไปปี พ.ศ 2531 หลวงปู่ศรีได้ไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ
หรือโบโรบูโดร์ และได้ประทับใจในความยิ่งใหญ่อลังการของมหาเจดีย์แห่งนี้
จึงได้เล่าให้คณะศิษย์ฟัง
ต่อมาใน ปี พ.ศ 2535 การก่อสร้างจึงเริ่มขึ้น
ถือเป็นเจดีย์ที่สร้างด้วยหินทรายธรรมชาติเป็นแห่งแรกในประเทศไทย
ภายในพระเจดีย์แกะสลักเรื่องราวพระพุทธประวัติและเวสสันดรชาดก
รวมทั้งประวัติของหลวงปู่ศรีและรูปบูรพาจารย์
การก่อสร้างดำเนินมาหลายปี กระทั้งวันที่ 28 ตุลาคม 2547
จึงได้ทำพิธียกยอดเจดีย์ทองคำแท้หนัก 101 ขึ้นประดิษฐานบนที่ตั้งครับ


 

เยี่ยมชมเจดีย์หินทราย วัดป่ากุง แห่งแรกในประเทศไทย Unseen in Thailand Project
 

   
         
         
         
   
         
  Click เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม       

  กองทัพธรรม  ธรรมยาตรา
กรุงเทพฯ -  ร้อยเอ็ด -  สุรินทร์ -  อุดรมีชัย (เขมร)


ทำบุญส่งท้ายปีเก่า – ต้อนรับปีใหม่
ถวายพระไตรปิฎก พระสิวลี พระธาตุ และ
ฉัตรพระประธาน

คลิ๊กเพื่อชมภาพใหญ่

พระพุทธไตรโลกนาถ พระประธานวัดทมอโดน
(ทางคณะจะเปลี่ยนฉัตรพระประธานองค์นี้)

                                     - วัดผาน้ำทิพย์ - วัดเจดีย์ชัยมงคล - วัดป่ากุง จ.ร้อยเอ็ด
                                     - วัดป่าเขาโต๊ะ ต. บักได อ.พนมดงรัก  จ.สุรินทร์
                                   
 - วัดทมอโดน  ต.โคกมอน อ.บันเตียอำปึล จ.อุดรมีชัย  (กัมพูชา)

วัตถุประสงค์

-  เพื่อร่วมแสวงบุญ ณ วัดผาน้ำทิพย์ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล และพระเจดีย์หิน วัดป่ากุง  จ.ร้อยเอ็ด
-  
เพื่อถวายพระสิวลีจำลอง และพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดป่าเขาโต๊ะ ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
-  เพื่อถวายพระไตรปิฎก ๑ ชุด และพระบรมสารีริกธาตุ แด่วัดผามะนาว  ต.โคกเบง  อ.กาบเชิง  จ.สุรินทร์
-  เพื่อถวายพระไตรปิฎก ๑ ชุด และพระบรมสารีริกธาตุ แด่วัดไผ่กำแพงเงิน  ต.ด่าน อ.กาบเชิง  จ.สุรินทร์

-  เพื่อถวายพระไตรปิฎก ๑ ชุด และพระบรมสารีริกธาตุ แด่วัดป่าสุทธิยาวราราม ต.คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินท
ร์
เพื่อทำบุญส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ และถวายพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดป่าทับทิมนิมิต ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
-  เพื่อทำบุญทอดผ้าป่ากระชับสัมพันธ์ ไทย - กัมพูชา และถวายฉัตรแด่พระพุทธไตรโลกนาถ
   พระประธานในโบสถ์ วัดทมอโดน ต.โคกมอน อ.บันเตียอำปึล  จ.อุดรมีชัย  (ประเทศกัมพูชา) 

 

 

กำหนดการเดินทาง  วันที่ 30 ธันวาคม 2551 - 1  มกราคม  2552 
 
วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2551  
 


    20.00  น.      

 
       ออกเดินทางจากวัดอินทาราม แขวงบางยี่เรือ  เขตธนบุรี  กรุงเทพ ฯ

 
วันพุธที่  31 ธันวาคม 2551
 

05.00 น.              รถผ้าป่าถึงวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

06.00 น.               คณะกองทัพธรรม เดินธรรมยาตราขึ้นหน้าผา - นมัสการพระสิวลี

                            - ดื่มน้ำทิพย์จากหน้าผา - ชมความงามของพระมหาเจดีย์ชัยมงคลและอาณาบริเวณ

10.00 น.               ชมพระเจดีย์หินทราย (บรมพุทโธ  เมืองไทย  Unseen Thailand
                       ณ วัดป่ากุง อ. ศรีสมเด็จ  จ.ร้อยเอ็ด

15.00 น.               ถวายพระไตรปิฎก 3 ชุด พระธาตุ 4 ชุด และพระสิวลีจำลอง แด่วัดป่าเขาโต๊ะ 
                       วัดผามะนาว วัดไผ่กำแพงเงิน และวัดป่าสุทธิยาวราราม จ.สุรินทร์

 21.00 น.               ทอดผ้าป่า  สวดมนต์  เจริญจิตตภาวนา ปล่อยโคมยี่เป็งอธิษฐานจิต

                             ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วัดป่าทับทิมนิมิต ต.ด่าน อ. กาบเชิง จ.สุรินทร์


วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2552

06.00 น.               ออกเดินทางจากรีสอร์ทที่พัก  มุ่งหน้าสู่พรมแดนไทย - กัมพูชา 

07.30 น.               คณะกองทัพธรรม ธรรมยาตรา (เดิน) นำสันติภาพและสันติสุขเข้าสู่ประเทศกัมพูชา 
                      
ณ จุดผ่อนปรนชั่วคราวด่านช่องกร่าง  กองร้อยทหารพรานที่ 2606

                             ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

     
                            
..... ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ แจกอุปกรณ์การศึกษาแด่ครูและเด็กนักเรียนวัดทมอโดน 

                             ..... ชมการแสดงนาฏศิลป์แบบไทย เขมร สมโภชองค์ผ้าป่า

                             ..... พุทธศาสนิกชนชาวไทย กัมพูชา,  เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงไทย กัมพูชา  
                                
ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าบำรุงภิกษุสงฆ์  ถวายภัตตาหารเพล  ถวายฉัตรพระประธาน  
                             เพื่อความสงบสุข สันติสุข และประโยชน์สุขแด่ประชาชนทั้ง 2 ประเทศ

11.00 น.               ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ไทย - กัมพูชา

13.00 น.               กลับประเทศไทย  มอบของขวัญวันปีใหม่แด่กองร้อยทหารพรานที่ 2606

17.00 น.               แวะนมัสการสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) พรหมรังสี อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

                             แล้วทำพิธีปิดโครงการ "กองทัพธรรม ธรรมยาตรา" ณ สถานที่แห่งนั้น ติดต่อสอบถามได้ที่

พระมหาพิน  พุทธวิริโย   โทร 086-991-7658

             
 
ทัวร์บุญ

พระปฐมเจดีย์ - พุทธมณฑล
สงกรานต์ 2553
เขาคิชฌกูฎ
บันทึกการเดินทางทำบุญ ไทย-กัมพูชา 2553
Brochure ศรีสัชนาลัย 2553
ธรรมจาริก ศรีสัชนาลัย 5 ก.ค.2552
กองทัพธรรม ธรรมยาตรา ไทย-ลาว 2552 (ครั้งที่ ๒)
Brochure ศรีสัชนาลัย 2552
Brochure เวียงจันทน์ 2552
งานทอดกฐินสามัคคีวัดโพธิคุณ ประจำปี 2551
บันทึกการทำบุญ ศรีสัชนาลัย 2553
พม่า
กฐินวัดทมอโดน
ภาพแห่งความสุข
เวียงจันทน์1dot
ไตรรัตน์ฉบับล่าสุด
dot
bulletทดสอบ1
dot
ธรรมะ
dot
bulletพระบรมสารีริกธาตุ
bulletธรรมะกับชีวิต
bulletคำขอขมาและอธิษฐานจิต
bulletไหว้พระหน้าคอม
bulletนั่งสมาธิหน้าคอม
bulletการเมือง ไม่ใช่เรื่องของสงฆ์
dot
กองทัพธรรม ธรรมยาตรา
dot
bulletไทย - กัมพูชา (2551)
bulletไทย - ลาว (2551)
bulletไทย - พม่า (2551)
bulletไทย - กัมพูชา (2550)
bulletไทย - ลาว (2552)
bulletไทย-เขมร 1 ม.ค. 2552
bullet ไทย-เขมร 1 ม.ค. 2553
bulletกฐินสามัคคี ไทย - ลาว 2553
bulletพระปฐมเจดีย์ - พุทธมณฑล
bulletกองทัพธรรม ธรรมยาตรา 2555
dot
ธรรมจาริก
dot
bulletธรรมจาริก สงกรานต์ 2553
bulletกองทัพธรรม ศรีสัชนาลัย 52
bulletกองทัพธรรม ศรีสัชนาลัย 53
bulletBrochure ศรีสัชนาลัย 2553
bulletภาพรวมทั้งหมด
dot
องค์กรด้านศาสนา
dot
bulletกรมการศาสนา
bulletสนง.พุทธศาสนาแห่งชาติ
bulletแม่กองบาลี
bulletแม่กองธรรม
bulletม.มหามกุฎราชวิทยาลัย
bulletม.มหาจุฬาลงกรณ์ ฯ
bulletอาณาจักรล้านช้าง
bulletวัดสีสะเกด
dot
Link วัดที่น่าสนใจ
dot
bulletวัดปากน้ำ-ภาษีเจริญ
bulletวัดพระเชตุพน(วัดโพธิ์)
bulletวัดบวรนิเวศวิหาร
bulletวัดเบญจมบพิตร
bulletวัดโสมนัสวรวิหาร
bulletวัดอัมพวัน(หลวงพ่อจรัญ)
bulletวัดญาณเวศกวัน
bulletวัดอรุณราชวราราม
bulletวัดนาคปรก
bulletวัดพระบาทน้ำพุ
bulletวัถถ้ำเมืองนะ
bulletวัดเชิงหวาย
bulletวัดเกาะ(ลำปาง)
dot
วัดเครือข่าย
dot
bulletวัดป่าเขาโต๊ะ จ.สุรินทร์
bulletวัดเขาแหลมรัตนมุนี
bulletวัดพระพุทธบาทเขาหนาม
bulletวัดจอมคีรีนาคพรต
bulletภูทอก หนองคาย
bulletวัดพระธาตุหินกิ่ว
bulletเขาหน่อ นครสวรรค์
bulletวัดเขาพระอังคาร
bulletวัดอาฮงศิลาวาส
bulletวัดไทยวัฒนาราม
bulletวัดโพธิคุณ
bulletวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์
bulletหลวงพ่อปากแดง
bulletวัดใหญ่ทักขิณาราม
bulletเขาคิชฌกูฎ (หลวงพ่อเขียน)
bulletวัดพระเจดีย์ชัยมงคล
bulletบรมพุทโธ (วัดป่ากุง)
bulletพระปฐมเจดีย์
dot
ทั่วไป
dot
bulletดังตฤณ
bulletสถานที่ปฏิบัติธรรมยอดนิยม
bulletลานธรรมจักร
bulletศูนย์กัมพูชาศึกษา
bulletหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
bulletกองทัพธรรม ของพันธมิตร
bulletทักษิณ ชินวัตร อ่านอะไร
bulletสอนอย่างไร ให้ถึงฝัน
dot
จังหวัด
dot
bulletกรุงเทพมหานคร
bulletนครราชสีมา
bulletสุรินทร์
bulletหนองคาย
bulletเวป 76 จังหวัด
dot
เกจิ - อาจารย์
dot
bulletหลวงปู่ทวด
bulletหลวงปู่โต พรหมรังษี
bulletหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
bulletหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
bulletหลวงพ่อจรัญ สอนกรรมฐาน
bulletBuddha's Lost Children
dot
Headline
dot
bulletLife of the Buddha (BBC)
bulletLife of the Buddha (Eng)
bulletLife of the Buddha (Thai)
bulletสารคดี เจ้าแม่กวนอิม
bulletอหิงสกะ & องคุลิมาล
bulletพระจักษุธาตุ
dot
พระพุทธรูปสำคัญ
dot
bulletพระพุทธรูป 66 ปาง
dot

dot


free counters


Copyright © 2010 All Rights Reserved.