ReadyPlanet.com
dot
dot dot
พระพุทธวิปัสสี

พระพุทธวิปัสสี

พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า

(พระผู้มีดวงตาวิเศษ, หลวงพ่อตาวิเศษ, หลวงพ่อตาทิพย์ )

พระประธานในพระอุโบสถวัดสีสะเกด  นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

คลิ๊กเพื่อชมภาพใหญ่

 

ประวัติพระพุทธวิปัสสี (โดยย่อ)

             พระพุทธวิปัสสี  พระประธานในพระอุโบสถวัดสีสะเกดองค์นี้  เดิมเป็นพระพุทธรูปองค์เล็กทำด้วยทองสำริด      พระเจ้าโพธิสารพระบิดาพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชอัญเชิญมาจากเมืองหลวงพระบาง  เพื่อนำมาเป็นพระประธานในพระอุโบสถแห่งนี้  เมื่อครั้งสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่คือเมืองเวียงจันทน์   (พ.ศ.2094)

           ต่อมาถึงรัชสมัยเจ้าอนุวงส์  กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ล้านช้างเวียงจันทน์  พระองค์ได้ปฏิสังขรณ์ก่อครอบพระพุทธรูปองค์เดิมด้วยประทานเพชรฟอกด้วยน้ำปิว ทำให้องค์พระมีขนาดใหญ่กว่าเดิม  ดุจหลวงพ่อโสธรของไทย  เพื่อเป็นการรักษาองค์พระและป้องกันการโจรกรรม  (พระองค์เล็กขโมยง่ายพระองค์ใหญ่ขโมยยาก)

          พระพุทธรูปองค์นี้  มีลักษณะผิดแผกแตกต่างจากพระพุทธรูปทั่วไปในโลก  มีองค์เดียวในโลก  คือมีดวงตาที่โปนออกมา  มองดูเหมือนกับดวงตาไม่สามัคคีกัน  คล้ายกับเป็นความผิดพลาดของผู้สร้าง   แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เช่นนั้น  เป็นความตั้งใจของผู้สร้างเอง  เพื่อให้ตรงกับ Concept ชื่อว่า “พระพุทธวิปัสสี = พระผู้มีตาวิเศษ”

          พระพุทธวิปัสสี  เป็นพระพุทธเจ้าในลำดับที่ 19  ทรงอุบัติเมื่อกัปที่ 91 ที่ผ่านมา  เหตุที่พระองค์ทรงได้นามว่าวิปัสสี (ตาวิเศษ)  ก็ด้วยเหตุ 3 ประการ คือ

                1. พระองค์ทรงได้ทิพยจักษุ(ตาทิพย์)แต่กำเนิด  เห็นได้ไกล ๑ โยชน์โดยรอบ  กลางวันหรือกลางคืนไม่มีผลสำหรับท่าน  เพราะท่านเห็นได้หมด  ดังนั้นท่านจึงได้นามว่า วิปัสสีราชกุมาร = เจ้าชายตาวิเศษ หรือเจ้าชายตาทิพย์

                2. พระองค์ทรงแลดูใครโดยไม่กะพริบพระเนตร  ดุจพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์,  พวกเทวดาหรืออมนุษย์ผู้ที่มีกายเป็นทิพย์  เวลาเพ่งมองใครไม่ต้องกะพริบตา  เพราะร่างกายเป็นทิพย์  ส่วนมนุษย์ผู้มีกายเนื้อ  ต้องกะพริบตาทุก ๆ 6 วินาทีเพื่อให้ตามีน้ำมันหล่อลื่นหล่อเลี้ยงนัยน์ตาให้ชุ่มชื่นอยู่เสมอ  ดังนั้นจึงได้สมญานามว่า วิปัสสีราชกุมาร  = กุมารตาวิเศษ,  เจ้าชายตาวิเศษ

                3. เมื่อครั้งยังเป็นกุมาร  นั่งบนตักพระราชบิดา ณ ศาลสำหรับพิพากษาคดี  ฟังคำให้การของโจทก์และจำเลยแล้วก็ทรงทราบได้ทันทีด้วยพระญาณว่า “ใครผิด  ใครถูก  ใครพูดจริง ใครพูดเท็จ”  โดยไม่ต้องไปหาพยานหลักฐานมายืนยันอีก  ดังนั้นจึงได้สมญานามว่า วิปัสสีราชกุมาร = เจ้าชายตาวิเศษ

ในมหาปทานสูตร  พระไตรปิฎกเล่มที่ 10  พระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างนี้ว่า

         ๑.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทิพยจักษุอันเกิดแต่กรรมวิบาก อันเป็นเหตุให้เห็นได้ไกลโดยรอบโยชน์หนึ่งทั้งกลางวันและกลางคืน  ได้ปรากฏแก่พระวิปัสสีราชกุมารผู้ประสูติแล้วแล ฯ

          ๒. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พระวิปัสสีราชกุมารผู้ประสูติมาแล ไม่กะพริบพระเนตรเพ่งแลดู ภิกษุทั้งหลาย พวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ ไม่กะพริบเนตรเพ่งแลดูแม้ฉันใด พระวิปัสสีราชกุมาร ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไม่กะพริบพระเนตรเพ่งแลดู ฯ

          ๓. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระเจ้าพันธุมาประทับนั่งในศาลสำหรับพิพากษาคดี ให้พระวิปัสสีราชกุมารนั่งบนพระเพลาไต่สวนคดีอยู่ ฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ได้ยินว่า พระวิปัสสีราชกุมารประทับนั่งบนพระเพลาของพระชนก ณ ศาลสำหรับพิพากษาคดีนั้น ทรงสอดส่องพิจารณาคดีแล้ว ทรงทราบได้ด้วยพระญาณ พระราชกุมารสอดส่องพิจารณาคดีแล้ว ย่อมทรงทราบได้ด้วยพระญาณ

          ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้น สมญาว่า วิปัสสี (ตาวิเศษ, ตาทิพย์) ดังนี้แล ได้บังเกิดขึ้นแล้วแก่พระวิปัสสีราชกุมารนั้น.

http://www.larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/008082.htm

 

 คลิ๊กเพื่ออ่านบทความ  ⇒   มูลเหตุของการไปทำบุญที่วัดสีสะเกด

 

ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ภาพเพื่อดูดวงตาพระพุทธวิปัสสีในภาพใหญ่

ชมภาพใหญ่ ชมภาพใหญ่ ชมภาพใหญ่  ชมภาพใหญ่
 ชมภาพใหญ่ ชมภาพใหญ่ ชมภาพใหญ่  
ชมภาพใหญ่  ชมภาพใหญ่  ชมภาพใหญ่  

 
ทัวร์บุญ

พระปฐมเจดีย์ - พุทธมณฑล
สงกรานต์ 2553
เขาคิชฌกูฎ
บันทึกการเดินทางทำบุญ ไทย-กัมพูชา 2553
Brochure ศรีสัชนาลัย 2553
ธรรมจาริก ศรีสัชนาลัย 5 ก.ค.2552
กองทัพธรรม ธรรมยาตรา ไทย-ลาว 2552 (ครั้งที่ ๒)
Brochure ศรีสัชนาลัย 2552
Brochure เวียงจันทน์ 2552
งานทอดกฐินสามัคคีวัดโพธิคุณ ประจำปี 2551
กำหนดวัดทมอโดน-กัมพูชา(ปีใหม่2552)
บันทึกการทำบุญ ศรีสัชนาลัย 2553
พม่า
กฐินวัดทมอโดน
ภาพแห่งความสุข
เวียงจันทน์1แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


dot
ไตรรัตน์ฉบับล่าสุด
dot
bulletทดสอบ1
dot
ธรรมะ
dot
bulletพระบรมสารีริกธาตุ
bulletธรรมะกับชีวิต
bulletคำขอขมาและอธิษฐานจิต
bulletไหว้พระหน้าคอม
bulletนั่งสมาธิหน้าคอม
bulletการเมือง ไม่ใช่เรื่องของสงฆ์
dot
กองทัพธรรม ธรรมยาตรา
dot
bulletไทย - กัมพูชา (2551)
bulletไทย - ลาว (2551)
bulletไทย - พม่า (2551)
bulletไทย - กัมพูชา (2550)
bulletไทย - ลาว (2552)
bulletไทย-เขมร 1 ม.ค. 2552
bullet ไทย-เขมร 1 ม.ค. 2553
bulletกฐินสามัคคี ไทย - ลาว 2553
bulletพระปฐมเจดีย์ - พุทธมณฑล
bulletกองทัพธรรม ธรรมยาตรา 2555
dot
ธรรมจาริก
dot
bulletธรรมจาริก สงกรานต์ 2553
bulletกองทัพธรรม ศรีสัชนาลัย 52
bulletกองทัพธรรม ศรีสัชนาลัย 53
bulletBrochure ศรีสัชนาลัย 2553
bulletภาพรวมทั้งหมด
dot
องค์กรด้านศาสนา
dot
bulletกรมการศาสนา
bulletสนง.พุทธศาสนาแห่งชาติ
bulletแม่กองบาลี
bulletแม่กองธรรม
bulletม.มหามกุฎราชวิทยาลัย
bulletม.มหาจุฬาลงกรณ์ ฯ
bulletอาณาจักรล้านช้าง
bulletวัดสีสะเกด
dot
Link วัดที่น่าสนใจ
dot
bulletวัดปากน้ำ-ภาษีเจริญ
bulletวัดพระเชตุพน(วัดโพธิ์)
bulletวัดบวรนิเวศวิหาร
bulletวัดเบญจมบพิตร
bulletวัดโสมนัสวรวิหาร
bulletวัดอัมพวัน(หลวงพ่อจรัญ)
bulletวัดญาณเวศกวัน
bulletวัดอรุณราชวราราม
bulletวัดนาคปรก
bulletวัดพระบาทน้ำพุ
bulletวัถถ้ำเมืองนะ
bulletวัดเชิงหวาย
bulletวัดเกาะ(ลำปาง)
dot
วัดเครือข่าย
dot
bulletวัดป่าเขาโต๊ะ จ.สุรินทร์
bulletวัดเขาแหลมรัตนมุนี
bulletวัดพระพุทธบาทเขาหนาม
bulletวัดจอมคีรีนาคพรต
bulletภูทอก หนองคาย
bulletวัดพระธาตุหินกิ่ว
bulletเขาหน่อ นครสวรรค์
bulletวัดเขาพระอังคาร
bulletวัดอาฮงศิลาวาส
bulletวัดไทยวัฒนาราม
bulletวัดโพธิคุณ
bulletวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์
bulletหลวงพ่อปากแดง
bulletวัดใหญ่ทักขิณาราม
bulletเขาคิชฌกูฎ (หลวงพ่อเขียน)
bulletวัดพระเจดีย์ชัยมงคล
bulletบรมพุทโธ (วัดป่ากุง)
bulletพระปฐมเจดีย์
dot
ทั่วไป
dot
bulletดังตฤณ
bulletสถานที่ปฏิบัติธรรมยอดนิยม
bulletลานธรรมจักร
bulletศูนย์กัมพูชาศึกษา
bulletหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
bulletกองทัพธรรม ของพันธมิตร
bulletทักษิณ ชินวัตร อ่านอะไร
bulletสอนอย่างไร ให้ถึงฝัน
dot
จังหวัด
dot
bulletกรุงเทพมหานคร
bulletนครราชสีมา
bulletสุรินทร์
bulletหนองคาย
bulletเวป 76 จังหวัด
dot
เกจิ - อาจารย์
dot
bulletหลวงปู่ทวด
bulletหลวงปู่โต พรหมรังษี
bulletหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
bulletหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
bulletหลวงพ่อจรัญ สอนกรรมฐาน
bulletBuddha's Lost Children
dot
Headline
dot
bulletLife of the Buddha (BBC)
bulletLife of the Buddha (Eng)
bulletLife of the Buddha (Thai)
bulletสารคดี เจ้าแม่กวนอิม
bulletอหิงสกะ & องคุลิมาล
bulletพระจักษุธาตุ
dot
พระพุทธรูปสำคัญ
dot
bulletพระพุทธรูป 66 ปาง
dot

dot


free counters


Copyright © 2010 All Rights Reserved.