ReadyPlanet.com
dot
dot dot
พระสิวลี

หัวใจพระสิวลี

บ.ก.

ช่วงวันที่ 17 พ.ค. 2550  ขณะนั้นกำลังสาละวนอยู่กับการพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพพระไตรปิฎก  เพื่อถวายให้แก่วัดและสำนักปฏิบัติธรรมต่าง ๆ ทั่วประเทศ 21 วัด 22 ชุด  เพื่อทอดถวายในวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค. 2550
 

ช่วงเช้ามีประธานอุปถัมภ์รายหนึ่ง  ซึ่งเป็นหนึ่งใน 21 วัดนั้นโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเรื่องการเช่าพระสิวลีไปบูชาที่บ้านว่า  “พระอาจารย์ค่ะ  โยมจะเปิดร้านใหม่  อยากจะเช่าพระสิวลีไปไว้บูชาในร้านเพื่อให้ค้าขายดี  ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ ?  หรือต้องกล่าวคาถาบูชาอย่างไร ?”
 

ผู้เขียน “ไม่รับปรึกษาทางโทรศัพท์  อยากรู้ให้มาที่วัด (ฮา)”
 

ช่วงบ่าย  อุบาสิกาผู้เป็นประธานอุปถัมภ์รายนี้จำเป็นต้องมาที่วัดเพื่อขอคำแนะนำ  เมื่อมาถึงหลังจากทักทายกันตามธรรมเนียมเสร็จแล้ว  ผู้เขียนได้ถามว่า  “ที่ร้านมีวัตถุมงคลอะไรบ้าง  มีมากไหม ?”
 

โยมตอบว่า  “มี 2 -3 องค์”
 

ผู้เขียน “องค์ไหนบ้าง ?”
 

“จตุคาม รามเทพ, เจ้าแม่กวนอิม,  และพระพุทธรูป” โยมตอบ
 

ผู้เขียน “มีแค่นี้แล้วจะเอาพระสิวลีไปตั้งไว้ทำไมอีก”
 

“ก็เพื่อช่วยให้ขายของดีไงค่ะ”
 

ผู้เขียน “โยมเข้าใจผิดแล้ว  และคนทั่วไปที่แนะนำต่อ ๆ กันมาก็เข้าใจผิด  สรุปก็คือเข้าใจผิดกันหมด”
 

“ผิดอย่างไรค่ะ” โยมถามด้วยความสงสัย
 

ผู้เขียน “การค้าขายดี  ไม่ได้อยู่ที่นำรูปหล่อพระสิวลีไปบูชาหรือกล่าวคาถาบูชาพระสิวลีอย่างที่คนทั่วไปเขาแนะนำ   แต่อยู่ที่การปฏิบัติตามหลักการ 2 อย่างทั้งทางโลกและทางธรรม  ทางโลกพระอาจารย์จะไม่อธิบาย  เพราะคิดว่าโยมเก่งอยู่แล้ว  จะอธิบายเฉพาะทางธรรม 
 

ทางธรรม  คือการศึกษาให้เข้าใจถึงหัวใจของพระสิวลี  หัวใจของพระสิวลีคือการทำบุญด้วยศรัทธาเต็มร้อย  และการทำบุญในที่ที่เขาขาดแคลน” 
 

โยมถามอีก “นิมนต์ท่านช่วยอธิบายเพิ่มเติมค่ะ”
 

ผู้เขียน  “งั้นตั้งใจฟังให้ดีนะ  จะเล่าอดีตชาติพระสิวลีให้ฟัง  จะเล่าแบบย่อ ๆ

................................
 

ในกัปที่ ๙๑ แต่ภัทรกัปนี้  ในกาลของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสี  พระสิวลีท่านได้ถือปฏิสนธิในหมู่บ้านแห่งหนึ่งไม่ไกลพระนครพันธุมดี ในสมัยนั้น ท่านเป็นคนโปรดปรานของสกุลหนึ่งในพระนคร  และเป็นคนที่หมั่นขยันขวนขวายในกิจการงาน 
 

สมัยหนึ่ง  หลังจากที่พระบรมศาสดาเสด็จกลับจากเที่ยวจาริกมาสู่พระนครพันธุมดี ครั้งนั้น  พระเจ้าพันธุมะซึ่งเป็นพุทธบิดาได้ทรงเตรียมอาคันตุกทานเพื่อภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ทรงปรารถนาจะทำมหาทานแข่งกับชาวเมือง ในวันใดที่พระราชาเป็นผู้ถวายทาน เหล่ามหาชนก็จะสังเกตดู และในวันรุ่งขึ้นก็จะเตรียมทานให้ยิ่งกว่านั้น และในวันถัดไป พระราชาก็จะถวายให้ยิ่งขึ้นไปอีก
 

จนกระทั่งถึงวันที่ ๖ ซึ่งเป็นวันของชาวเมือง ชาวเมืองเหล่านั้นทั้งหมดได้จัดเตรียมสิ่งของไว้ทุกสิ่ง โดยตั้งใจจะไม่ให้มีสิ่งใดที่ขาดแม้สักสิ่งเดียว จึงได้ตรวจดูทานที่ตนได้เตรียมไว้ก็ไม่เห็นน้ำผึ้งสด  มีเพียงน้ำผึ้งที่เคี่ยวแล้ว  ชนเหล่านั้นจึงให้คนถือเอาทรัพย์คนละ ๑ พันบาทแล้วส่งไปเฝ้ายังประตูพระนครทั้ง ๔ เพื่อขอซื้อจากผู้ที่มาจากชนบทนอกพระนคร
 

ในวันนั้นเอง ท่านเดินทางเข้ายังพระนครด้วยปรารถนาจะเยี่ยมนายบ้าน ในระหว่างทางท่านเห็นรวงผึ้งที่ปราศจากตัวอ่อน ขนาดเท่างอนไถ จึงไล่ตัวผึ้งให้หนีไป แล้วตัดกิ่งไม้ถือรวงผึ้ง ด้วยตั้งใจว่าจะนำไปฝากให้แก่นายบ้าน ฝ่ายผู้ที่ชาวเมืองมอบเงินไปเพื่อหาซื้อน้ำผึ้ง พบท่านถือรวงผึ้งสดเข้ามาจึงขอซื้อในราคาหนึ่งบาท
 

ท่านเกิดความคิดว่า “ธรรมดารวงผึ้งนี้ราคาไม่ถึงหนึ่งบาท แต่บุรุษนี้ขอซื้อด้วยทรัพย์หนึ่งบาท เห็นจะมีเหตุเบื้องหลังอยู่”  จึงตอบปฏิเสธไป บุรุษนั้นจึงขึ้นราคาให้เป็นสองบาท ท่านก็ยังปฏิเสธอีก  บุรุษนั้นก็ขึ้นราคาไปเรื่อย ๆ จนถึงพันบาท
 

ท่านได้พิจารณาเห็นเป็นเรื่องผิดปกติมากที่ขอซื้อรวงผึ้งสดด้วยราคาถึงพันบาท จึงได้สอบถามถึงเหตุผล  บุรุษผู้นั้นจึงให้เหตุผลว่า “พวกชาวพระนครได้ตระเตรียมมหาทาน เพื่อถวายพระวิปัสสีสัมมาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีสมณะ ๖ ล้าน ๘ แสนเป็นบริวาร ในมหาทานนั้นยังไม่มีน้ำผึ้งดิบอย่างเดียวเท่านั้น  เพราะฉะนั้น เขาจึงขอซื้อในราคาแพงเช่นนั้น”.
 

ท่านเห็นเป็นโอกาสที่จะได้ทำบุญอันยิ่งใหญ่ จึงขอมีส่วนร่วมในมหาทานนั้น บุรุษนั้นไปบอกเนื้อความแก่ชาวเมือง. ชาวเมืองทราบในศรัทธาของเขาจึงอนุโมทนา ท่านจึงได้เอาเงินที่ตนเก็บไว้เพื่อเสบียงเดินทางจากบ้านไปซื้อเครื่องเทศ ๕ อย่างแล้ว ทำให้ป่น  นำเอาน้ำส้มมาจากนมส้มแล้ว คั้นรังผึ้งลงในนั้น ปรุงด้วยจุณเครื่องเทศ ๕ อย่างแล้ว ใส่ลงในบัวตระเตรียมสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้ว ถือไปนั่งในที่ไม่ไกลพระทศพล
 

เมื่อมหาชนเป็นอันมากนำเอาสักการะไป เขามองดูวาระที่จะถึงแก่ตนในลำดับ รู้ช่องทางแล้วจึงเข้าเฝ้าพระศาสดา กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สักการะอันยากไร้นี้เป็นของข้าพระองค์ ขอพระองค์โปรดอาศัยความอนุเคราะห์ข้าพระองค์ รับสักการะนี้เถิด”
พระศาสดาทรงอนุเคราะห์เขา ทรงรับสักการะนั้นด้วยบาตรศิลาอันท้าวมหาราชทั้ง ๔ ถวายแล้ว ได้ทรงอธิษฐานให้ไทยธรรมที่ถวายเพียงพอแก่ภิกษุ ๖,๘๐๐,๐๐๐ รูป ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า.น้ำผึ้งนั้นก็มีเพียงพอแก่พระสาวกทั้งสิ้น
 

........................
 

จากตัวอย่างที่เล่าให้โยมฟังนี่แหละ  คือหัวใจของพระสิวลี   ในอดีตทุก ๆ ชาติที่ผ่านมา  พระสิวลีท่านจะทำบุญด้วยศรัทธาที่เต็มเปี่ยม  ทำบุญด้วยศรัทธาเต็มร้อย  แม้ว่าของที่ทำบุญจะราคาไม่แพง  แต่ก็เป็นการถวายที่ทรงคุณค่า  เพราะเป็นการให้ในสิ่งที่ผู้รับต้องการ  ดุจการได้น้ำในทะเลทราย  ดุจการได้อาหารในยามหิว
 

ทีนี้เมื่อโยมเข้าใจหัวใจพระสิวลีดีแล้ว  ต่อไปก็จะให้คาถาบูชาพระสิวลีไปท่องจำ  ส่วนจะได้ผลหรือไม่  อาตมาไม่รู้ด้วยนะ

 

คาถาบูชาพระสิวลี
 

" สีวะลี  มะหาเถโร  เทวะตานะระปูชิโต  โสระโห  ปัจจะยาทิมหิ  อะหัง  วันทามิ  สัพพะทาฯ
สิวสีจะ มะหาเถโร  ยักขาเทวาภิปูชิโต  โสระโห  ปัจจะยาทิมหิ  อะหัง  วันทามิ สัพพะทาฯ
สิวะลีเถระคุณังเอตัง  โสตถุลาภัง  ภะวันตุฯ "

คาถาบทนี้ท่านให้ภาวนาก่อนนอนหรือหลังตื่นนอนแล้วก่อนไปทำงานนอกบ้าน
จะทำให้เกิดลาภร่ำรวยในการค้าขาย สะดวกในเรื่องธุรกิจติอต่อศัตรูหมู่มารที่มุ่งร้าย
 จะกลับกลายเป็นมิตร มีแต่ความสุขสันติสวัสดิมงคลตลอดไปประเสริฐนักแล


 
เนื้อหาไตรรัตน์ฉบับที่ 28

50 บาท ... เพื่อพ่อ
ไอ้จุก
อนุโมทนาบัตร
ให้โดยไม่เหลือ
วิญญาณทหารพม่า
วัดสะตะสะหัสสาราม
มนตรานำโชค
พระกับหมา
ปก
บริวาร
กอบกู้โลก
นิยามของความเป็นคน
กินเจ
มลพิษเสียงคุย
คำอธิษฐานเวลาปล่อยสัตว์
คุณธรรม
บทเรียนของชีวิตdot
ไตรรัตน์ฉบับล่าสุด
dot
bulletทดสอบ1
dot
ธรรมะ
dot
bulletพระบรมสารีริกธาตุ
bulletธรรมะกับชีวิต
bulletคำขอขมาและอธิษฐานจิต
bulletไหว้พระหน้าคอม
bulletนั่งสมาธิหน้าคอม
bulletการเมือง ไม่ใช่เรื่องของสงฆ์
dot
กองทัพธรรม ธรรมยาตรา
dot
bulletไทย - กัมพูชา (2551)
bulletไทย - ลาว (2551)
bulletไทย - พม่า (2551)
bulletไทย - กัมพูชา (2550)
bulletไทย - ลาว (2552)
bulletไทย-เขมร 1 ม.ค. 2552
bullet ไทย-เขมร 1 ม.ค. 2553
bulletกฐินสามัคคี ไทย - ลาว 2553
bulletพระปฐมเจดีย์ - พุทธมณฑล
bulletกองทัพธรรม ธรรมยาตรา 2555
dot
ธรรมจาริก
dot
bulletธรรมจาริก สงกรานต์ 2553
bulletกองทัพธรรม ศรีสัชนาลัย 52
bulletกองทัพธรรม ศรีสัชนาลัย 53
bulletBrochure ศรีสัชนาลัย 2553
bulletภาพรวมทั้งหมด
dot
องค์กรด้านศาสนา
dot
bulletกรมการศาสนา
bulletสนง.พุทธศาสนาแห่งชาติ
bulletแม่กองบาลี
bulletแม่กองธรรม
bulletม.มหามกุฎราชวิทยาลัย
bulletม.มหาจุฬาลงกรณ์ ฯ
bulletอาณาจักรล้านช้าง
bulletวัดสีสะเกด
dot
Link วัดที่น่าสนใจ
dot
bulletวัดปากน้ำ-ภาษีเจริญ
bulletวัดพระเชตุพน(วัดโพธิ์)
bulletวัดบวรนิเวศวิหาร
bulletวัดเบญจมบพิตร
bulletวัดโสมนัสวรวิหาร
bulletวัดอัมพวัน(หลวงพ่อจรัญ)
bulletวัดญาณเวศกวัน
bulletวัดอรุณราชวราราม
bulletวัดนาคปรก
bulletวัดพระบาทน้ำพุ
bulletวัถถ้ำเมืองนะ
bulletวัดเชิงหวาย
bulletวัดเกาะ(ลำปาง)
dot
วัดเครือข่าย
dot
bulletวัดป่าเขาโต๊ะ จ.สุรินทร์
bulletวัดเขาแหลมรัตนมุนี
bulletวัดพระพุทธบาทเขาหนาม
bulletวัดจอมคีรีนาคพรต
bulletภูทอก หนองคาย
bulletวัดพระธาตุหินกิ่ว
bulletเขาหน่อ นครสวรรค์
bulletวัดเขาพระอังคาร
bulletวัดอาฮงศิลาวาส
bulletวัดไทยวัฒนาราม
bulletวัดโพธิคุณ
bulletวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์
bulletหลวงพ่อปากแดง
bulletวัดใหญ่ทักขิณาราม
bulletเขาคิชฌกูฎ (หลวงพ่อเขียน)
bulletวัดพระเจดีย์ชัยมงคล
bulletบรมพุทโธ (วัดป่ากุง)
bulletพระปฐมเจดีย์
dot
ทั่วไป
dot
bulletดังตฤณ
bulletสถานที่ปฏิบัติธรรมยอดนิยม
bulletลานธรรมจักร
bulletศูนย์กัมพูชาศึกษา
bulletหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
bulletกองทัพธรรม ของพันธมิตร
bulletทักษิณ ชินวัตร อ่านอะไร
bulletสอนอย่างไร ให้ถึงฝัน
dot
จังหวัด
dot
bulletกรุงเทพมหานคร
bulletนครราชสีมา
bulletสุรินทร์
bulletหนองคาย
bulletเวป 76 จังหวัด
dot
เกจิ - อาจารย์
dot
bulletหลวงปู่ทวด
bulletหลวงปู่โต พรหมรังษี
bulletหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
bulletหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
bulletหลวงพ่อจรัญ สอนกรรมฐาน
bulletBuddha's Lost Children
dot
Headline
dot
bulletLife of the Buddha (BBC)
bulletLife of the Buddha (Eng)
bulletLife of the Buddha (Thai)
bulletสารคดี เจ้าแม่กวนอิม
bulletอหิงสกะ & องคุลิมาล
bulletพระจักษุธาตุ
dot
พระพุทธรูปสำคัญ
dot
bulletพระพุทธรูป 66 ปาง
dot

dot


free counters


Copyright © 2010 All Rights Reserved.